İbnü’l Bevvab Kimdir?

0
Advertisement

İbnü’l-Bevvab kimdir ve ne yapmıştır? İbnü’l-Bevvab hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

İbnü’l-Bevvab

İbnü’l-Bevvab; İbnü’s-Sitri olarak da bilinir, tam adı Ebu’l-hasan Ali Bin Hilal İbnü’l-bevvab (d. Bağdat – ö. 1022 Bağdad), aklâm-ı sitte adıyla anılan altı çeşit yazıya İbn Mukle’den sonra yön veren ikinci ünlü Arap hattattır. Bugün elde yazı örnekleri bulunan en eski hattattır. İyi bir öğrenim gördü. Muhammed bin Esed’den ve Muhammed bin Semsemani’den yazı dersi aldı. İbn Mukle’nin yazılarını topladı ve bunlardan yararlanarak aklâm-ı sitteyi hem kural, hem de estetik yönünden daha yetkin hale getirdi; böylece İslam yazısının gelişmesinde büyük rol oynadı.

Şiir de söyleyen İbnü’l-Bevvab’ın yazıya ilişkin kuralları saydığı bir kasidesi vardır. Çok sayıda öğrencisi arasında en tanınmışları Muhammed bin Musa Şafii, Muhammed bin Abdülmelik, Zeyneb Şehde, Ebü’l-Fazl Hazin Dineveri, Esad bin Ebi’l-Meali’dir.

İbn Bevvab’ın eksik bir Kuran’ı bugün Dublin’de Chester Beatty Kütüphanesi’ndedir. İstanbul’da da Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü’nde, Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü Kütüphanesi’nde, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yazı örnekleri bulunmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply