Suyosunları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Suyosunları hakkında genel ve kısa bilgi.

SuyosunlarıSuyosunları bitkiler aleminin tatlı bitkiler bölümüne giren ilksel bitkilerdir. Algler olarak da adlandırılırlar. Basit yapılı olup kök, gövde, yaprak gibi farklılaşmış bölümler taşımazlar. Bazıları tekhücrelidir, bazıları çokhücrelidir.

Çokhücreli suyosunları genel olarak ipliksi ya da şerit biçimindedirler. Büyüklükleri de çeşitlidir; türlerine göre çok küçük uzunluklardan birkaç metreye kadar değişen boylarda olabilirler. Çoğunluğu tatlı ya da tuzlu sularda, bir bölümü de nemli ortamlarda ve ağaç kabuklarında yaşar. Sıcak sularda, örneğin kaplıcalarda yaşayan ve 70° sıcaklığa kadar canlılığını koruyabilen türleri de vardır.

Özellikle tek hücreli olanlar, hayvanlar gibi sularda serbest olarak yaşarlar. Bunlar bitkisel planktonları oluşturan suyosunlarıdır. Bazı türleri de mantarlarla birlikte likenleri oluştururlar. Bazılarının yapılarında silis ve kalker bulunur. Bu türler, içerdikleri maddeler nedeniyle tortul kayaların oluşumuna katkıda bulunurlar. Birkaç tür de ışık saçar. İçlerinde zehirli olanları da vardır. Böylelerinin bulunduğu sular suyu içen büyük hayvanlarda bile öldürücü etki yapabilir. Bazı suyosunu türleri ise kendilerini de besin üretebilmekle birlikte, su hayvanları üzerinde asalak yaşarlar. Bunun dışında suyosunlarının önemli bölümü klorofil yanında başka renk maddeleri de taşır. Bunları yeşil renkleri başka renklerle örtülmüş durumdadır. Bu özellik, suyosunlarının sınıflandırılmalarında başlıca rolü oynar: Mavi-yeşil suyosunları, kırmızı suyosunları, altın renkli suyosunları, yeşil suyosunları, esmer suyosunları.

Suyosunları günümüzde tarım, endüstri, eczacılık, beslenme gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

Advertisement

Leave A Reply