Uygarlık Öyle Bir Işıktır Ki Ona Aldırış Etmeyenleri Yok Eder Anlamı

0

Atatürk’ün, “Uygarlık öyle güçlü bir ışıktır ki ona aldırış etmeyenleri yakar ve yok eder” sözünün anlamı, açıklaması, hakkında yazı.

Uygarlık Öyle Bir Işıktır Ki Ona Aldırış Etmeyenleri Yok Eder

Advertisement

“Uygarlık Öyle Bir Işıktır Ki Ona Aldırış Etmeyenleri Yok Eder” Atatürk

IŞIĞA ULAŞMAK

Uygarlık, insanların daha iyi yaşamaları ve doğaya egemen olabilmeleri için gösterdikleri çabaların, bilim ve kültür olarak ortaya çıkmasıdır.

Tarihte pek çok toplumun uzun süreli bir varlık gösteremeden, bir kısmının da yüksek bir gelişme gösterip belirli düzeye geldikten sonra yok olduklarını görüyoruz. Her iki durumda da bu toplumların yok oluş nedeni, ya belli bir uygarlık düzeyine ulaşamamaları, ya da ulaştıkları düzeyde hareketsiz kalarak gelişmelere ayak uyduramamalarıdır.

Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’yı Ortaçağ’ın karanlıklarından kurtarırken, Osmanlı İmparatorluğu bu gelişmelere kapılarını kapamış ve çağına ayak uyduramamıştır. Bunun sonucu olarak önce Duraklama ve Gerileme dönemlerine girmiş, daha sonra da yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.

Toplumlar, varlıklarını sürdürebilmek için güçlü olmak zorundadırlar. Bu gücü de çok yüksek bir uygarlık düzeyine erişerek elde edebilirler. Eriştiği uygarlık düzeyini yeterli görmeyip, çağın gereklerine göre geliştirmesini de bilmelidirler. Yoksa, daha güçlü, daha gelişmiş toplumların baskısı altında eriyip yok olurlar.

Advertisement


Leave A Reply