Hesap İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Hesap Geçen

0
Advertisement

İçinde hesap kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Hesap hakkındaki deyimler.

Hesap İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Hesap İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** ayvaz, kasap hep bir hesap
  hlk. “ha öyle ha böyle, ikisi de bir” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** (bir şeyi) hesaba almak
  göz önünde bulundurmak, işini yürütürken o şeyi de düşünmek.
 • *** (bir şeyi) hesaptan düşmek
  hesaptan, borçtan, alacaktan indirmek, çıkarmak.
 • *** (birinin) hesabına gelmek
  yararına uygun, elverişli olmak.
 • *** (biriyle) hesabı kesmek
  alışverişi veya ilgiyi kesmek: “Bu hırsızın hesabını kesip kanunun pençesine teslim etmeliyiz.” -R. H. Karay.
 • *** hesaba almamak (katmamak)
  önem vermemek.
 • *** hesaba çekmek
  bir kişiden, bir kuruldan yaptığı işler için açıklama ve savunma istemek: “Meclis kapanacak ve orada hükûmeti hesaba çekeceklermiş.” -Atatürk.
 • *** hesaba dökmek
  sayıyla ilgili bir konuyu açıklığa kavuşturmak için kâğıt üzerinde hesaplamak.
 • *** hesaba gelmez
  1) sayılamayacak kadar çok; 2) umulmadık, beklenmedik.
 • *** hesaba katılmamak
  göz önüne alınmamak: “Gürültü de gürültü hani: Çalgının şamatası hesaba katılmasa seyircinin alkışı yeter!” -A. İlhan.
 • *** hesaba katmak
  dikkate almak, göz önünde bulundurmak: “Hem benim avukat veya yargıç olmak isteyip istemediğimi de hesaba kattıkları yoktu.” -N. Cumalı.
 • *** hesaba kitaba gelmemek
  sınırsız olmak.
 • *** hesabı kapamak
  alacak verecek bırakmamak.
 • *** hesabı kapatmak
  her türlü ilişkiyi bitirmek, sona erdirmek: “Bir hesabı daha kapatmış olmanın gönül rahatlığıyla ıslık çalarak indim merdivenlerden.” -S. Dölek.
*** hesabı temizlemek
borcunu ödemek.
 • *** hesabı yok
  sayılamayacak kadar çok, sayısız: “İçtiği kahvenin hesabı yok.” -M. Ş. Esendal.
 • *** hesabını almak
  bir iş sonunda hakkını almak.
 • *** hesabını bilmek
  tutumlu olmak.
 • *** hesabını görmek
  1) alacağını verip ilişiğini kesmek; 2) cezalandırmak; 3) ücretini ödemek: “Kemeraltı Caddesi’ne varınca arabadan inerek hesabını gördüm.” -H. Z. Uşaklıgil.
 • *** hesabını kitabını bilmek
  tutumlu olmak: “Ayşe hesabını kitabını bilir, tutumlu bir ev kadınıydı.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • *** hesap açmak
  1) gereğinde çekilmek üzere bankaya yatırılan para için işlem yapmak; 2) birine borçlanma imkânı tanımak, kredi açmak.
 • *** hesap çıkarmak
  alacakla vereceği kâğıt üzerinde karşılaştırmak.
 • *** hesap etmek
  1) bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak; 2) düşünmek, tasarlamak.
 • *** hesap etmek, kitap etmek
  bütün ayrıntılarıyla düşünmek.
 • *** hesap görmek
  alacakla vereceği karşılaştırıp ödeşmek: “Oraya çıkınca hamallara onar kuruştan hesap göreceksin.” -M. Ş. Esendal.
 • *** hesap kesmek
  ilişiğini kesmek: “Hana gelinceye kadar planını kurmuştu. Odabaşı ile hemen hesabını kesti.” -Ö. Seyfettin.
 • *** hesap kitap yapmak (etmek)
  ayrıntılarıyla hesap edip düşünmek: “Yıllardır ilk defa hesap kitap yapmadan etrafına para saçıyordu.” -E. Şafak.
 • *** hesap sormak
  1) bir konuda açıklama ve savunma istemek, sorumlu tutmak: “Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar.” -M. Ş. Esendal. 2) birini, birilerini yöntem veya yasa dışı davranışlarından dolayı sorguya çekmek; 3) tehdit ederek uyarmak.
 • *** hesap tutmak
  alışverişle ilgili sayıları bir yere yazmak.
 • *** hesap vermek (hesabını vermek)
  1) bir işin sorumluluğunu yüklenmek: “hesap verin bakalım, nerelerde sürtüyordunuz bu saatlere kadar?” -R. N. Güntekin. 2) herhangi bir davranışın sebebini açıklamak, anlatmak: “Evvela, sana birkaç haftadır mektup yazamayışımın hesabını vereyim.” -R. N. Güntekin.
 • *** hesaplamak kitaplamak
  hesap kitap yapmak: hesapladım kitapladım, işin içinden bir türlü çıkamadım.
 • *** hesaplı hareket etmek
  ölçülü davranmak.
 • *** hesapta olmamak
  daha önce düşünülen şeylerin dışında olmak.
 • *** ilerisini gerisini hesaplamamak
  herhangi bir konuda çok ve ayrıntılı düşünmeden hareket etmek, tedbirsizce, ihtiyarsızca davranmak.


Leave A Reply