Homeros Hayatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İlkçağın ölmez eserleri arasında yer alan İlyada ve Odysseos destanlarının yazarı olarak kabul edilen Homeros ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

homerosEski Yunanistan’ın en eski, en büyük şairidir. Hayatı efsanelere karışmıştır, nerede doğduğu da bilinmez, 7 şehir ayrı ayrı onun doğum yeri olarak gösterilir.

Anlatılanlara göre, Homeros kör bir şairdi, şehir şehir dolaşarak şiir okurdu. Yalnız, okuduğu şiirlerin hepsini de kendisi yaratmış değildir. Bugün Homeros’un eserleri olarak bilinen destanların da ancak, ağızdan ağıza anlatılarak, son şeklini aldığı, Homeros’tan yüzlerce yıl sonra yazılı hale getirildiği sanılıyor. Çünkü Homeros’un yaşadığı çağda Eski Yunanistan’da yazı bulunduğuna dair pek delil yoktur.

Homeros’un başlıca iki destanı olarak bilinen «İlyada» (İlias Destanı) ile «Odysseia» (Odysseos Destanı) İlkçağ edebiyatının ölmez eserleridir. Her iki destan da Troia (Truva) Savaşları üzerinedir. Bunlardan, Homeros’un gençliğinde yarattığı sanılan «İlyada»da, Troyalılar’a karşı çarpışan Akhileos’un maceraları anlatılır. Omiros’un son yıllarında yarattığı destan olarak sayılan «Odysseia» ise gene bu savaş kahramanlarından Odysseos’un savaş dönüşü başından geçenleri anlatır. Tarihçiler, o çağlarda Ege Denizi kıyılarında, adalarında yaşayanların hayatları hakkında bu destanlardan hayli bilgi edinmişlerdir. Sonradan oralarda yapılan kazılar da bu bilgilerin doğru olduğunu göstermiştir.

Homeros hakkında anlatılanlara göre bu büyük şair Kriteida adında İzmirli bir kadının oğludur. Kriteida, küçük yaşta öksüz kalmıştı, kızı büyüten bir adam sonradan onunla birlikte yaşamaya başladı. Homeros, Meles (bugünkü Pınarbaşı) Suyu kıyılarında dünyaya geldi. Sonradan, Femios adında bir adam, Kriteida ile evlenerek, Homeros’u da kendine oğul edindi, okuttu. Homeros’u hemşerileri küçük görürlerdi; bunun üzerine, Homeros başını alıp diyar diyar dolaşmaya başladı. Her gittiği yerde şiir okuyor, destanlar anlatıyordu. Yaşlı günlerinde gözlerini kaybetti; gene şiir okuyarak, ekmek dilenerek dolaştı durdu.

Homeros, M.Ö. IX. yüzyılda yaşamış sanılmakla birlikte, çok daha önce (M.Ö. XII. yüzyılda) ya da çok daha sonra (M.Ö. VII. yüzyılda) yaşamış olacağını ileri sürenler de vardır.

Advertisement

Leave A Reply