Hz. Davut Kimdir? Hz. Davud’un Hayatı, Hikayesi, Peygamberliği

20
Advertisement

Hz. Davut kimdir ve ne yapmıştır? Hz. Davud peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. hikayesi, hayatının özeti, Hz. Davut hakkında bilgi.

Hz. Davut; Kuran’da, daha başka din kitaplarında adı geçen bir peygamberdir. Süleyman’ın babasıdır. M. Ö. 1015’ten 975 ‘ e kadar 40 yıl saltanat sürmüştür; İbraniler’in ikinci kralıdır.

Hz. Davut

Arka resim kaynak: pixabay.com

Davut Kudüs yakınlarında Beytüllâhim’de dünyaya geldi, onbeş yaşına kadar çobanlık etti, fevkalâde güzel ve tesirli bir sesi vardı. “Davudi ses” deyimi buradan gelir. Filistinli dev Calut’u (Golyat) savaş alanında teke tek dövüşte sapan taşıyla alnından vurup öldürmesi sonucu yiğitliğiyle Kral Talut’un (Saul) dikkatini çekip saraya girdi, kralın saz şairi ve silahşörü oldu. Kralın giderek onu kıskanmasına karşın, Prenses Mikal ile evlenmeyi başardı. Ancak, Talut’un adamları tarafından öldürüleceğini haber alınca saraydan kaçtı; başıboş savaşçıları çevresine toplayarak bir haydut çetesinin önderi oldu. Çetesi kralın ordusu karşısında yenilip dağılınca baş düşmanları Filistinlere sığınarak Filistin kralının önde gelen komutanlarından biri oldu. Talut ile aç oğlunu Filistinliler Gilboa Dağ Savaşı’ nda kılıçtan geçirdikten sonra İsrailoğulları Filistin yönetimi altına girdiler. Tâlût’un ölümünden sonra hem İsrailoğulları’na peygamber, hem de komutan olarak, saltanatla peygamberliği birleştirdi.

Davut, “Tevrat” taki dinsel hükümlere göre İsrailoğullarını idare etti. Kırk yıl kadar hükümdar ve peygamber olarak kaldı. Önce Tâlût’un kızıyla evlendi, daha sonra komutanlarından Orya’nın karısı Bethsabe’ye aşık oldu. Orya’yı ordu komutanı Yuab’a gönderdi, savaşta öldürmesini sağladı. Bethsabe ile evlenen Davut’un bu evlenmeden oğlu Süleyman dünyaya geldi.

Davut uzun müddet vicdan azabı çekti, işlediği suçtan nadim olmuştu. Tanrı onu cezalandırmak için Kudüs ve civarında veba salgını çıkardı. Bunun üzerine, Davut’un büyük oğlu isyan etti. Davut asi oğlunu öldürmek zorunda kaldı. Böylece, yeni bir ıstırapla cezalanmış oluyordu.

Davut son yıllarını kendinden sonra tahta kimin geçeceği sorusuna yanıt aramakla geçirdi. Sonuçta en büyük oğlu Adoniyah’ı veliaht gösterdiyse de eşi Batşeba, tahtı ondan olma kendi oğlu Süleyman (Salomon) için güvence altına aldı; kısa süre sonra 33 yıl İsrail kralı olarak hüküm süren Davut öldü.

Advertisement

Hristiyanların “David” olarak tanıdığı Davut’a ilham edilen “Zebur” dört din kitabından biridir. Buna “Mezamir-i Dâvut” da denir. Çünkü Davut, güzel sesiyle, bu kitaptaki şiirleri okur, “mizmar” denilen bir sazı çalardı. Sonradan Süleyman tarafından tamamlanan “Beyt-i Mukaddes” (Kutsal Ev) in esasını Davut kurmuştu. Ölümünde Kudüs şehrinin sûrları dışına gömüldü. Kendisi hakkında birçok sanat eserleri meydana getirilmiştir.


20 yorum

Leave A Reply