İnsanın Kendini Fethetmesi Zaferlerin En Büyüğüdür Kompozisyon

0
Advertisement

İnsanın Kendini Fethetmesi Zaferlerin En Büyüğüdür sözü ne anlatmaktadır, Eflatun’un sözünün açıklaması, hakkında kompozisyon.

İnsanın Kendini Fethetmesi Zaferlerin En Büyüğüdür Kompozisyon

İNSANIN KENDİNİ FETHETMESİ,ZAFERLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR. (Eflâtun)

İnsanın olgunlaşması, gerçek anlamda insan olması, kendisini tanıması, yani insanlık bilincine ulaşmasıyla başlar.

Tarih öncesini, sürüler halinde dolaşan, ilkel insanları düşünelim. Bunlar, yemekten içmekten başka bir amaçları olmayan; bu nedenle av peşinde koşan; insandan çok bir hayvana benzeyen yabanıl varlıklardır. Ateş yakmasını, araç kullanmasını, tarımsal çalışmayı bilmiyorlardı. Bugünkü anlamda evleri, yerleşme yerleri, aileleri yoktu. Bilinçsiz, amaçsız, başıboş bir yaşamları vardı.

Bugünkü insanlık, o ilkel ortamdan bugüne nasıl geldi? Bunca gelişmeyi nasıl sağladı? Olağanüstü boyutlara ulaşan çağdaş uygarlığı nasıl yarattı? Evrimler ve devrimler sayesinde, diyeceksiniz. Doğrudur, binlerce, onbinlerce yıllık bir zaman zinciri içinde evrimleşti, birçok devrimler yaptı, bugüne geldi. Ama bundan da önce, o ilkel insan kendini tanıdı; içindeki gizli gücü fethetti. Başka varlıklarda olmayan bir güce, akıl gücüne sahip olduğunu gördü. Sonra da, akıl gücünden yararlanarak dünyayı yöneten ana kuralları tanımaya çalıştı. Deneyler, gözlemler yapa yapa, bilimleri yarattı. Bilimin ve tekniğin yardımıyla da bugünkü uygarlık düzeyine geldi.

İnsanların tümü, acaba bugün kendilerini biliyor, tanıyorlar mı? Buna, olumlu karşılık vermek, oldukça güçtür. Eğer insanların ve ülkelerin hepsi, kendilerini fethetmiş, bilmiş olsalardı, bugün dünyanın yarısı aydınlık, yarısı da karanlık olmazdı. Bilgisizlikle, karanlıkla savaşmak zorunda kalmazdık.

Advertisement

Kişi ve”toplum olarak yükselmek istiyorsak, önce kendimizi bilecek bir bilince ulaşmak zorundayız. Bu da özveri ve çalışma ister.


Leave A Reply