İskender Lahdi Hakkında Bilgi, Nerededir? Sanatsal Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

İskender Lahdi nedir ve nerede sergilenmektedir? İskender Lahdi’nin tarihçesi, sanatsal özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

İskender Lahdi

İskender Lahdi

İskender Lahdi

İskender Lahdi; İÖ 4. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı sanılan, adını üstündeki kabartmalar arasında bulunan Büyük İskender figüründen alan lahitdir. Osman Hamdi Bey’in 1887’de yaptığı Sayda (bugün Lübnan’da) kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmektedir. Kime ait olduğu bilinmemekle birlikte, İskender’in olmadığı kesindir.

Lahit, yassı bir taban bölümünün üstünde yanlamasına duran bir dikdörtgenler prizması biçimindedir; tepesinde bir Yunan tapınağınınkini andıran bir beşik çatı vardır. Prizmanın dört yan yüzüyle çatının üçgen alınlıkları kabartmalarla kaplıdır. Uzun yüzlerden birinde Yunanlılarla Persler arasındaki bir çarpışma canlandırılmıştır. Bu kabartmanın sol yanındaki, at üstünde betimlenmiş figür İskender’dir. Sırtında Herakles’ in simgesi olan aslan postu vardır. Öbür uzun yüzde bir aslan ve geyik avı sahnesi yer almaktadır. Dar yüzlerden birinde ve bunun üstündeki alınlıkta birer çarpışma sahnesine yer verilirken, öbür dar yüzde bir pars avı, alınlıkta ise gene Perslerle Yunanlıların çarpışması konu edilmiştir.

İskender Lahdi

Eski Yunan sanatında âdet olduğu gibi, beyaz mermerden yapılmış İskender Lahdi’ nin de bütün kabartmaları çeşitli canlı renklerle boyanmıştı. Epeyce solmuş ve yer yer kaybolmuş olmakla birlikte, bu boyaların izleri bugün de seçilebilmektedir.

Advertisement

Leave A Reply