İslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar Nelerdir?

0
Advertisement

İslam dünyasında bir çok farklı mezhep ve düşünce yapısı yer almaktadır ve İslam düşüncesindeki bu farklı yorumları birleştiren unsurlar hakkında bilgiler.

islam

Kaynak: pixabay.com

İslam’daki mezheplerin çokluğuna ve aralarındaki uzlaşmazlıklara bakıp, onların birbirinden çok uzak olduğu sanılmamalıdır. Mezheplerin birbirinden ayrıldıkları noktalar, dinini temel konularında değil daha çok tali dediğimiz ikincil meselelerdedir.

Tüm mezheplerde ibadet inancı olmasına rağmen, bu ibadetin nasıl yapılacağı hususunda bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Mesela, Şafii mezhebinde rükua giderken tıpkı iftitah tekbirinde yani namaza başlarken olduğu gibi eller kaldırılır. Ancak Hanefilerde böyle değildir. Onlar ilk tekbir hariç ellerini kaldırmazlar.

Bu gibi hususlarda farklılıklar birçok mezhep arasında bulunmaktadır. Gerek itikadi-siyasi olsun gerekse fıkhî mezheplerde olsun, üzerinde ittifak edilen temel unsurlar, Tevhid, Nübüvvet (peygamberlik), Kur’an ve ahiret gibi konulardır. Bu hususlarda mezhepler ortak görüş sahibidirler.


Leave A Reply