İzcilik Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İzcilik Nedir? İzcilerin, izciliğin özellikleri, izcilik teşkilatının kurulması hakkında bilgi.

izcilikİzcilik; gençleri doğa koşulları içinde sağlıklı, doğru, sağlam karakterli yetiştirmeyi, tam bir disiplin içinde toplumsal yaşama uyum sağlamalarını amaçlayan örgüttür. Uzun yıllar Hindistan’da görev yaptıktan sonra İngiltere’ye dönen General Baden Powell tarafından 1910’da kuruldu. İngiltere’de olağanüstü ilgi uyandıran “Boy Scouting” adındaki bu örgüt, kısa süre sonra Fransızlar tarafından da benimsendi. Böylece önce Avrupa’ya, sonra dünyaya yayıldı.

Osmanlı Devleti’nde İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, genç eğitimciler, milli eğitim sistemimize çağdaş yenilikler getirme yolunda çalışırlarken, “Boy Scouting” örgütünü benimsediler ve okullarda “keşşaflık” adı altında doğdu. 1912’de Türkiye’nin ilk izcilik örgütü olan “Osmanlı Keşşaflar Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet’in amacı, “Türk gençlerini kahvehane köşelerinden kurtarmak, birbirlerine güçlü bağlarla bağlamak, ruhlarında yurt sevgisinin doğmasına çalışmak” idi. Ancak, 1912’de patlak veren Balkan Savaşı ile bu etkinlik bir süre durdu. Savaştan sonra keşşaflık konusu yeniden gündeme geldi ve Milli Eğitim ve Harbiye bakanlıklarına bağlı bir “İzciler Ocağı” kuruldu. Ocak ilk toplantısını 9 Nisan 1914’te yaptı. 24 Nisan 1914’te Kağıthane’de ilk izcilik uygulaması yapıldı. 12 Mayıs 1914’te kursu başarıyla bitiren 16 oymak beyi diplomalarını aldılar.

22 Mayıs 1914’te “İzci Ocağı Büyük Ortası”nın hazırlayarak kabul ettiği 35 maddelik yönetmelikle izcilik hizmetleri bir çerçeve içine alındı, örgüte yeni bir yön verildi. 15 Haziran 1914’te izciliğin amaçlarının gerçekleşmesini yeterli bulmayan Harbiye Nezareti tarafından “Osmanlı Gücü Cemiyetleri” adı altında yerine bir örgüt oluşturuldu. İzci ocakları yerine okullarda ve okullar dışında Osmanlı Genç Dernekleri adını taşıyan yeni bir kuruluş devreye girdi. Örgütün çalışmaları, 1916 sonuna kadar sürdü. Örgütün genel müfettişliğini yapan Miralay Mustafa Kemal’in (Atatürk) hazırladığı bir rapor, Türk izcilik tarihinde önemli bir yer tutar. Cumhuriyet döneminde izcilik, özellikle okullarda büyük bir etkinlik kazandı. Birçok izci yetişti.


Leave A Reply