İzoterm Haritası Nedir? Kısaca

0
Advertisement

İzoterm haritası nedir, neyi gösterir? İzoterm haritalar kaça ayrılır, özellikleri nelerdir? İzoterm haritası hakkında bilgi

İzoterm Haritası Nedir? Kısaca

Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı izoterm haritalarıyla gösterilir. İzoterm haritalarında sıcaklık izoterm eğrileriyle gösterilir.

izoterm eğrileri yeryüzünde sıcaklığı aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilir.

izoterm haritaları gerçek izoterm haritaları ve indirgenmiş izoterm haritaları olmak üzere ikiye ayrılır»

a) Gerçek İzoterm Haritaları:

Yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir.

b) İndirgenmiş İzoterm Haritaları:

Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı incelenirken, yerel etkileri minimuma indirmek amacıyla, yükseltinin etkisinin ortadan kaldırıldığı indirgenmiş haritalar kullanılır.

Advertisement

Bilindiği gibi yükseldikçe sıcaklık her 200 m’de 1°C düşer. İndirgenmiş izoterm haritalarında yükseltiyle kaybedilen sıcaklık gerçek sıcaklığa eklenerek gösterilir.

Yani indirgenmiş izoterm haritalarında her yerin yükseltisi deniz seviyesine indirgenmiş olarak kabul edilir.

Örneğin; deniz seviyesine göre 1000 m yükseltide bulunan bir merkez, yükseltisinden dolayı 5°C sıcaklık kaybetmiştir (1000/200=5°C).

Bu merkezin gerçek sıcaklığı 12°C ise indirgenmiş sıcaklığı hesaplanırken, yükseltisinden dolayı kaybettiği 5°C gerçek sıcaklığına eklenir.

Buna göre bu merkezin indirgenmiş sıcaklık haritasındaki sıcaklık değeri (12+5) 17°C olarak gösterilir.

Yükselti arttıkça gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark artar. Bir başka ifadeyle bir yerin gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark ne kadar büyükse, deniz seviyesinden yüksekliği o oranda fazladır.

Advertisement

Deniz kıyısında bulunan merkezlerin gerçek sıcaklıklarıyla indirgenmiş sıcaklıkları aynıdır.


Leave A Reply