Julius Lothar Meyer Kimdir? Periyodik Tablonun Öncülerinden Alman Kimyacı

0

Julius Lothar Meyer kimdir? Periyodik tablonun oluşmasındaki öncülerden biri olan Alman kimyacı Julius Lothar Meyer’in hayatı ve çalışmaları.

Julius Lothar Meyer

Julius Lothar Meyer

19 Ağustos 1830’da Alman kimyager Julius Lothar Meyer doğdu. Meyer, kimyasal elementlerin ilk periyodik tablosunun geliştirilmesinde öncülerden biriydi. Aynı zamanda Dmitry Mendeleev’den bağımsız olarak Periyodik Yasayı keşfetti (1869). Bununla birlikte, kimyasal elementlerin periyodik sınıflandırmasını Mendeleev kadar kapsamlı bir şekilde geliştirmedi.

Julius Lothar Meyer, bir doktor olan Friedrich August Meyer ve Anna Biermann’ın oğlu olarak Almanya Varel’de (o zamanlar Oldenburg Dükalığı’nın bir parçası) doğdu. Oldenburg’daki Altes Gymnasium’a gittikten sonra, 1851’de Zürih Üniversitesi’nde tıp okudu. Carl Ludwig’in yanında çalıştı, bu da onun dikkatini fizyolojik kimyaya da vermesini sağladı. 1853’te ünlü Prusyalı hekim Rudolf Virchow’un öğrencisi olarak patoloji eğitimi aldığı Würzburg Üniversitesi’ne gitti. Doktora derecesini 1854 yılında Würzburg’dan aldıktan sonra, Robert Bunsen’in kimya kürsüsünü elinde tuttuğu Heidelberg’e gitti. O zamandan 1858’e kadar kaldığı Königsberg’e göç etti. Königsberg’de çalışmaları, mineralog, fizikçi ve matematikçi Franz Ernst Neumann’ın rehberliğinde matematiksel fiziğe adandı. Ayrıca karbon monoksitin kan üzerindeki etkisini inceleyerek daha önceki fizyolojik ilgi alanlarını da burada sürdürdü. 1858’de doktora derecesi ile mezun oldu. Breslau’da karbon monoksitin kan üzerindeki etkisi üzerine bir tez verdi. Solunum fizyolojisine olan bu ilgiyle, oksijenin kandaki hemoglobin ile birleştiğini anlamıştı.

1859’da Breslau Üniversitesi’nde fizik ve kimyada Privatdozent oldu. 1866’da Meyer, profesör olarak atanmak için Karlsruhe’deki Polytechnikum’a gitti ve orada 1868’e kadar kaldı. Meyer, kimyasal elementlerin periyodik sınıflandırmasındaki rolü ile tanınır. Her element atom ağırlıklarına göre düzenlenirse, periyodik aralıklarla tekrarlanan benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip gruplara ayrıldığını belirtti. Ona göre, atom ağırlıkları ordinatlar olarak ve atom hacimleri apsis olarak çizilirse – eğri bir dizi maksimum ve minimum elde etti – eğrinin zirvelerinde atom ağırlıkları sırasına göre görünen en elektro-pozitif elementler yer alırdı.

Julius Lothar Meyer

Julius Lothar Meyer ve Dmitri Mendeleev

Periyodik Tabloya Katkıları ve Periyodik Yasa

1862’de Breslau’da yazmaya başladığı ve 1864’te yayınlanan Die modernen Theorien der Chemie adlı kitabı, 28 element içeren periyodik tablonun erken bir versiyonunu içeriyordu, elementleri değerliklerine göre altı aileye sınıflandırdı – ilk kez, elemanlar değerliklerine göre gruplandırılmıştı. Kitap beş baskıdan geçti ve İngilizce, Fransızca ve Rusça’ya çevrildi. O zamana kadar elementlerin atom ağırlığına göre organize edilmesine yönelik çalışmalar, atom ağırlıklarının yanlış ölçümleri nedeniyle engellenmişti. 1869’da Dmitri Mendeleev, bilinen tüm elementlerin periyodik bir tablosunu yayınladı. Birkaç ay sonra Meyer, 1864 tablosunun revize edilmiş ve genişletilmiş bir versiyonunu bağımsız olarak yayınladı. Bu, Mendeleev tarafından yayınlanana benzer ve elementlerin periyodikliğini atom ağırlığının bir fonksiyonu olarak grafiksel olarak gösteren bir makaleydi. Diğer kimyagerler gibi Meyer, Mendeleev’in periyodik yasası konusunda şüpheliydi ve Mendeleev’i eleştirdi. Bununla birlikte, Mendeleev’in çalışması, yeni elementlerin tahmin edilen atom ağırlıklarında bulunmasıyla önemli destek aldı. 1882’de hem Meyer hem de Mendeleev, Periyodik Yasa konusundaki çalışmaları nedeniyle Kraliyet Cemiyeti’nden Davy Madalyası aldı.

1872’de Meyer, benzen halkasındaki altı karbon atomunun yalnızca tek bağlarla birbirine bağlandığını, her bir karbon atomunun dördüncü değerinin halkanın iç kısmına doğru yönlendirildiğini öne süren ilk kişi oldu.

1876’da Meyer, Tübingen Üniversitesi’nde Kimya Profesörü oldu ve 1894-1895 yılları için Tübingen Üniversitesi rektörü seçildi. Julius Lothar Meyer 11 Nisan 1895’te 65 yaşında öldü.

Bugün, yirmi birinci yüzyılda bile, tarihçiler, diğerlerine, özellikle Meyer’e, elementlerin periyodik özelliklerinin keşfi için önemli bir övgü verilmesi gerektiğini kabul etseler de, çoğu ders kitabı yalnızca Mendeleev’e atıfta bulunmaktadır.


Julius Lothar Meyer

Kısa Biyografi

Julius Lothar Meyer (1830 – 1895)

Alman bilimadamı Julius Lothar Meyer 1854’te doktor oldu. Ancak kimya alanına geçerek 1864’te önemli bir ders kitabı yayınladı ve dört yıl sonra Karlsruhe’de kimya profesörü oldu. Julius Lothar Meyer 1860’ların ortalarında çeşitli kimyasal elementlerin özelliklerinin atom ağırlıklarına bağlı olduğunu görmüştü. Elementlerin bir periyodik tablosunu geliştirdi ama 1870’ye kadar yayınlamaya cesaret edemedi ki Mendeleyev ondan bir yıl önce kendi tablosunu yayınlamıştı. Julius Lothar Meyer 1876’da Tubingen Üniversitesinde birinci kimya profesörü oldu.

Önemli başarısı: Elementlerin özelliklerinin bir modeli olduğunu keşfetti, 1868


Leave A Reply