Karaman İli Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Karaman ili nerededir? Karaman ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

karamanKARAMAN;

Yüzölçümü: 8.250 km2.
İlçeleri: Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kâzımkarabekir, Sarıveliler.

Topraklarının büyük bölümü Orta Anadolu Bölgesi’nin Konya Bölümü ile küçük bir bölümü Akdeniz Bölgesi’ nin Adana bölümünde yer alan il ve bu ilin merkezi kenttir. Batı, kuzey ve doğudan Konya, güneyden İçel, güney batıdan Antalya illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; il topraklarının büyük bölümü, dağ ve yaylalarla kaplıdır. Kuzeyde yer alan geniş düzlükler, yer yer görülen püskürük kökenli yükseltilerle kesilir. Yükselti kuzeyden güneye doğru artarak Toros Dağları’na dayanır. İl topraklarının kuzeyinde 500-1.000 m arasında değişen yükselti, dalgalı düzlükler biçiminde uzanır. İl merkezinin kuzeybatısında volkanik kökenli Karadağ (2.288 m), ilin güneybatısında Çalbaşı Tepesi (2.110 m), Turanşah Dağı (2.045 m), Sancak Tepe (2.185 m), Yunt Dağı’nın (2.227 m) kuzey yamaçları ve Teke Dağı (2.012 m) önemli yükseltilerdir. Güneydoğuda Bolkar Dağları’nın kuzey etekleri, il topraklarına girer. Bu yörede Karakol Dağı (1821 m), Yuyluk Dağı (2-475 m), başlıca yükseltileridir. il merkezinin doğusunda doğan Kocadere, yine il topraklarında kaybolur. Göksu Irmağı ve onu besleyen bazı küçük dereler ile Göksu’ya dökülen Ermenek Çayı, ilin başlıca ırmaklarıdır. ayrıca, Yeşildere Deliçay gibi küçük dereler, Karaman Ovası’nın çeşitli yörelerindeki sazlık ve bataklıklarda kaybolur. Kocadere üzerinde Ayrancı Barajı kuruludur. İl merkezi çevresinde yer alan Karaman Ovası, alüvyonla kapı olup doğu-batı doğrultusunda 50 km uzunluğunda, deniz düzeyinden 1.000 m yükseltidedir.

İklim ve Bitki Örtüsü; İl, hemen tümüyle Orta Anadolu’ya özgü karasal iklimin egemen olduğu yörede yer alır. Kışlar soğuk ve yağışlı geçerken, yazlar çok sıcak ve kuraktır. İl merkezinde yapılan meteorolojik gözlemlere göre yılık ortalama sıcaklık 11.8°C’dir. Yağış oldukça düşüktür, Anadolu’nun en kurak yörelerinden sayılabilir. Yıllık ortalama yağış tutarı 325-350 mm’dir. Temmuz, ağustos, eylül ayları çok kurak geçer. Yağışın büyük bölümü kış aylarında kar, ilkbaharda yağmur olarak düşer, il bitki örtüsü açısından azla zengin değildir, özellikle, kuzey bölümünde orman ve bitki örtüsü, çok yoksuldur. Yörede, genellikle bozkır bitkileri egemendir. Kimi yamaçlarda verimden düşmüş seyrek olarak dağılmış meşe ağaçlarına rastlanır. Güney bölümünde özellikle Toros Dağları’nın kuzeye bakan yamaçları ve dorukları, meşe, gürgen, ardıç, kızılçam, karaçam, sedir ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır.

Advertisement

Ekonomisi; İl ekonomisi, genelde tarım ve hayvancılığa dayanır. Orta Anadolu’ya özgü ürün dokusunu, Karaman’da da görmek olasıdır. Tahıllardan buğday, arpa, yulaf; baklagillerden nohut, mercimek, kurufasulye; endüstri bitkilerinden şekerpancarı; yağlı tohumlardan ayçiçeği; meyvelerden üzüm, elma, armut başlıca tarımsal ürünlerdir. Yayla ve meralarda koyun, keçi, köylerde ve kısmen kentsel yerleşim alanlarında sığır beslenir. Canlı hayvan ticareti et ve süt ürünleri üretim ve ticareti yapılır.


Leave A Reply