Kıskançlık: En Kötü Duygu Hakkında Söylenmiş Anlamlı Güzel Sözler

0

Kıskançlık, kıskanmak hakkında söylenmiş, duyguların en kötülerinden biri kıskanmanın konu edildiği anlamlı resimli ve güzel sözler. Kıskanmak sözleri.

Kıskançlık İle İlgili Güzel Sözler

***Yok aşkım ne kıskanması sadece o kızların nefesi mikrop doludur şimdi sen böyle kal.

***Benim kıskançlığımın başladığı yerde senin özgürlüğün biter.

***İnsan seviyorsa kaybetmekten korkar. Kıskançlık da bir kaybetme korkusudur; Kıskanmıyorsa eğer, yeterince sevmiyordur.
Oğuz Atay

Marilyn Monroe Resimli Sözleri

***Seninle olmanın en acı yanı ne biliyor musun?
Senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak.
— Can Yücel

***Haset, başkalarının balını kendi ağzına zehir etmektir.
Cenap ŞEHABETTİN
Şair, yazar (1870-1934)

***Kıskançlık daima sevgiyle birlikte doğar, ancak her zaman sevgi öldükten sonra ölmez.
LA ROCHEFOUCAULD
Fransız reformcusu, hayırsever (1747-1827)

Kıskançlık Sözleri

***Kıskançlık, ruhun sarılığıdır.
John DRYDEN
İngiliz şair ve oyun yazarı (1631-1700)

***Bir güve, nasıl elbiseyi delik deşik ederse, kıskançlık da insanı öyle yer bitirir.
Hafız ŞİRAZİ
İranlı şair (? -1390)

***”Kıskanç olan, farkında olmadan beni över.”
Halil Cibran

***”Çok az insan vardır ki, talihli bir dostunun başarılarını kıskançlık duymadan kutlayabilsin.”
Aeschylus

***”Kıskanç zeka, bütün güzelliklerin arasından kusurları bulup çıkartır.”
Benjamin Franklin

Kıskançlık Sözleri
***”Kıskanç insan, başkalarını küçük düşürmek isteğiyle kendini gözden düşüren zavallıdır.”
Archibald Rutledge

***”Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.”
Aeschylus

***”Kadının ilk kıskançlığı, ihtiyarlığa ilk adımıdır.”
Peyami Safa

***”Kıskanç daha çok sever ama, kıskanç olmayan daha iyi sever.”
Moliere

***”Kocanızın sizi sevmesini istiyorsanız, onu biraz kıskandırın yok sizden kaçmasını istiyorsanız, adamakıllı kıskandırın.”
H. Mencken

***Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.

***”Kıskançlıkta doğanın büyük bir rolü vardır.”
Bruyere

***”Kıskanç olan, düşmanına kötülük eder gibi kendine kötülük eder.”
Demokritos

***”Kendilerinden başkalarını düşünmeyen insanlar kıskanç olurlar.”
La Cordaire

Kıskançlık Sözleri

***”Başkalarının toplayacağından korkmasak, sokağa atacak çok şeyimiz vardır.”
Oscar Wilde

***”Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.”
Tolstoy

***”Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da.”
Will Oursler

***”İnsanların en alçağı, başkasının kazandığı ilgi ve sevgiyi çekemeyendir.”
Beydeba

***Aslında kadın erkeğin beğenen bakışlarından çok, hemcinsinin kıskançlık dolu bakışlarını görünce güzel olduğundan emin olur.
Pablo Neruda

***”Kıskançlık, aczin isyanıdır.”
Anonim

***”Kıskançlık, sevilen bir kadına saygı duymak demektir.”
I. Bounine

***”Bir insan, başka insanların başarılarını düşünmez ise, yaşamda canlı olarak kalır.”
Lao Tzu

***”İnsan, sadece başkalarına ait olan bir erdem için kıskançlık duyar.”
Spinoza

***”Başkalarının iyi haline bakıp üzülme, senin haline de bakıp kıskanan çok kişi vardır.”
R. Rubutin

***”Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.”
Wil Oursler

***”Kıskançlık, bizi kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir. ”
F. Chateaubriand

***”Haset eden insan, kendini sürekli başkalarıyla mukayese eder. Mukayese olmayan yerde haset olmaz.”
Francis Bacon

Kıskançlık Sözleri
***Kıskançlık gerçeklerden daha fazlasını bilir.
Gabriel Garcia Marguez

***”İlerleme isteği, dehayı beslediği gibi, çekememezlik de zehirler.”
Voltaire

***”Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir.”
Heredot

***İnsan seviyorsa kaybetmekten korkar. Kıskançlık da bir kaybetme korkusudur Kıskanmıyorsa eğer yeterince sevmiyordur.
Oğuz Atay

***”Kıskanç olmayan bir insan bulmak, çıkar düşkünü olmayan insan bulmaktan daha zordur.”
La Rochefoucauld

***”Ateş odunu nasıl yerse, kıskançlık da iyilikleri öyle yer.”
Hz. Muhammed

***”Söyleyen ve haykıran kıskançlık daima beceriksizdir. Susan kıskançlıktan korkmalı.”
E. Riverol

***”Kıskançlıkta, kuruntunun gözleri son derece keskindir.”
Goethe

***Manalı manasız kıskançlık olmasaydı, sevmekte hiç ıstırap bulunmazdı.
Kemal Tahir

***Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz.
Josh Billings

***Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan.
Josh Billings

***Tebrik kıskançlığın zarif şeklidir.
Ambrose Bierce

***Üstün niteliklerle doğmuş olmanın en gerçek belirtisi, kıskançlık duygusundan yoksun doğmuş olmaktır.
François Rochefoucauld

***Fazla kıskançlık yapma, zira bu yüzden kadını fenalığa sevkedersin.
Hz. Ali

***Gönüldeki sevdayı kıskançlıktan ziyade saygı belli eder.
Moliere

Kıskançlık Sözleri

***İnsanoğlu dünyadaki tüm nimetlerin ona ait olmadığını kabul edebilseydi, kıskançlık diye bir şey olmazdı. Kopp

***Kıskanç daha çok sever, ama kıskanç olmayan daha iyi sever.
Moliere

***Kıskanç insanı rahatsız etme, zaten kendisi rahatsızdır.

***Kıskançlık aşkla beraber doğar, ama her zaman onunla beraber ölmez.
La Rochefoucauld

***Kıskançlık hiç uyumayan nöbetçidir.
Balzac

***Kıskanç insana, en sudan şeyler Tanrı kelâmı gibi doğru görünür.
Shakespeare

***Kıskanç insanın kanına şüphe bir kere girdi mi, sönmek bilmez, kükürt ocakları gibi devamlı yanar.
Shakespeare

***Kıskancın bu dünyada elde ettiği sadece üzüntüdür. Başkalarını mutlu görünce kıskançlığı iki kat artar. Aristo

***Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi oda iyilikleri yer.
Hz. Ali

Kıskançlık Sözleri
***Kıskançlık, bizi, kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir.
Chateaubriand

***Kıskançlık, duyguların en korkuncu olduğu kadar, en aldatıcısıdır da.
Will Oursler

***Kıskançlık eğer yanıcılık özelikleri taşısaydı, dünyada hiçbir yakıta ihtiyaç kalmazdı.

***Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.
Hz. Ali

***Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.
Tolstoy

***Kıskançlık insanın dünyasını karartır.
Hz. Ali

***Kıskançlık, insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.
Hz. Ali

***Kıskançlık kadın kalplerinde, giderilmez bir duygudur.
Balzac

***Kıskançlık, ruhun hapsidir.
Hz. Ali

***Kıskançlık ruhun hastalığıdır.
John Dryden

***Kıskançlık, vücudu kemirir.
Hz. Ali

***Kıskançlık yılan zehrinden daha beterdir. Çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi, kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler.
Lubbock

***Kıskançlıkla kuruntunun gözleri son derece keskindir.
Goethe

***Kıskanmanın sessizliği çok gürültülüdür.
Halil Cibran

***Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük intikamdır
H. Osman


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?