Kuvayi Milliye Hangi Özelliklere Sahiptir

0
Advertisement

Kuva-yi Milliye ile ilgili genel bilgiler. Kuva-yi Milliye neden kuruldu ve Kuva-yi Milliye özellikleri nelerdir?

kuvayi-milliye
Kuva-yi Milliye, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, işgal güçlerine karşı savaşan çetelere verilen genel ad. Yunanlıların İzmir’i işgal ederek Anadolu içlerine doğru yayılma hareketine girişmelerine İstanbul Hükümeti’nin seyirci kalması, üstelik, halka sessiz ve ılımlı olmayı salık vermesi, halkın doğrudan kendini savunması zorunluluğunu ortaya koydu.

Kısa zamanda, yurdun değişik yerlerinde Redd-i İlhak, Müdafa-i Milliye, Müdafa-i Hukuk, Karakol Cemiyeti gibi direniş örgütleri ortaya çıktı. Birçok yerde silahlarını, Müttefik görevlilerine teslim etmek istemeyen subayların önderliğinde halkın örgütlenmesine girişildi ve köylüye silah dağıtıldı. Kuva-yi Milliye adını taşıyan ilk yerel örgüt Ödemiş’te kuruldu. Daha sonra Alaşehir, Aydın, Denizli ve Balıkesir’de Kuva-yi Milliye birlikleri kuruldu ve hızla öteki yörelere yayıldı. Gerilla çetelerinden, yerel siyasal komitelerine bağlı gönüllü milis kuvvetlerine kadar değişen Kuva-yi Milliye’de memurlar, toprak sahipleri, zanaatkarlar tüccarlar, din önderleri, köylüler, hatta kadınlarla çocuklar da yer aldılar.

Anadolu’da yeni ve düzenli bir ulusal ordu kurulana kadar yerel direniş örgütlerinin düşmana verdikleri zararlar büyük oldu. Bu birlikler, özellikle Yunan işgal kuvvetlerinin ilerlemelerini engellemek ve durdurmakla düzenli ordunun oluşturulmasına zaman kazandırdılar; yeni ordunun kurulmaya başlamasından bir süre sonra ona katılarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla gerçekleşmesine ön planda hizmet ettiler. Çerkez Ethem önderliğindeki bir bölüm bu gelişmeye karşı çıktıysa da düzenli ordu birlikleri tarafından dağıtıldılar.


Leave A Reply