Kuzey Dakota Nerededir? Coğrafi Konumu, Özellikleri, Ekonomisi, İklimi

0
Advertisement

Kuzey Dakota Nerededir? Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Kuzey Dakota Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, ekonomisi, iklimi hakkında bilgi.

Kuzey Dakota

Kaynak: commons.wikimedia.org

Kuzey Dakota

Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalettir. Kuzeyden Kanada,batıdan Montana ve Wyoming, güneyden Güney Dakota, doğudan Minnesota eyaletleriyle çevrilidir. Red River Irmağı eyaletin doğu sınırını çizer.

  • Yüzölçümü: 183.022 km2.
  • Başlıca kentleri: Bismarck (merkez), Fargo, Grand Forks, Minot.

Missouri Irmağı ve kollarının oluşturduğu hafif engebeli toprak yapısı, doğudan batıya doğru yükseliş gösterir (deniz düzeyinden ortalama yükseklik 200-250 m). Kuzeybatıda eyalet sınırından içeri giren Missouri Irmağı, çok sayıdaki kollarıyla (Knife, Heart, Cannoball, Cedar) geniş bir havzaya yayılarak güneyde eyalet topraklarından ayrılır. Eyaletin orta bölgesinden doğan Cheyenne Irmağı, doğuda Red River’a katılır. Missouri ile Red River arasındaki James Irmağı Güney Dako-ta’ya geçer. Doğu ve kuzeydoğuda irili ufaklı çok sayıda gölün yanı sıra, ırmaklar üzerinde kurulu bazı önemli baraj gölleri vardır. (Missouri üzerinde Jamestown; Cheyenne Irmağı üzerinde Ashabula).

Kuzey Amerika’nın ortasında, kuzeyden güneye uzanan Büyük Ovalar’ın doğu bölümü eyalet sınırları içinde yer alır. Kışların soğuk, yazların kurak ve sıcak oluşu iklimin karasal niteliğini yansıtır. Başta buğday olmak üzere genelde tahıl tarımı ve çiftlik hayvancılığı yapılır. Besin, kâğıt, kimya, cam, metalürji ve kereste önemli endüstri kollarıdır. Geniş linyit yataklarının yanı sıra, kurumuş bazı göl tabanlarından sodyum sülfat, Montana sınırında Williston çevresinde petrol çıkarılır. Eyalet merkezi Bismarck, aynı zamanda endüstri ve linyit üretim merkezidir. Bismarck’ ın kuzeyindeki Minot’da değirmencilikle peynirciliğe dayalı besin endüstrilerinin yam sıra linyit işletmeleri vardır. Eyaletin en büyük kenti Red River kıyısındaki Frago’da makine, elektrik donanımı, konserve fabrikaları bulunur. Yine Red River kıyısındaki Frago da eyaletin buğday ambarıdır. Montana Eyaleti sınırı yakınında, Theodore Roosvelt’in anısına bir ulusal park yapılmıştır. Nüfusunun % 98.5’ini Beyazlar geri kalanının Zenciler, Kızılderililer ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın % 33’ü Protestan, % 25’i Katolik, % 57’si Metodisttir. Ayrıca, az sayıda Presbiteryen bulunur.

2 Kasım 1889’da Birleşik Devletler’e 17. eyalet olarak katılan Kuzey Dakota’da, eyalet parlamentosu, 4 yıl için genel oyla seçilen 53 üyeli senato ile 2 yıl için genel oyla seçilen 106 üyeli temsilciler meclisinden oluşur. Eyalet, ABD Kongesi’nde 1 temsilciler meclisi üyesi ve 2 senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply