Makedonya Kralı Perseus Kimdir?

0
Advertisement

Makedonya Kralı Perseus Kimdir? M.Ö. 2. yüzyılda Makedonya’da krallık yapmış olan Perseus hakkında kısa bilgi.

Makedonya Kralı Perseus Kimdir?

Perseus (d. M.Ö. y. 212 – ö. M.Ö. y. 165, Alba Fucens, Roma yakınları), son Makedonya kralı (İÖ 179-168). Yunanistan’ı ele geçirme çabaları, topraklarının Romalılar tarafından ilhakıyla sonuçlanmıştır.
Makedonya Kralı Perseus
Kral V. Philippos’un büyük oğluydu. Babasının Roma (M.Ö. 199) ve Aitolia (M.Ö. 189) seferlerinde ordulara komuta etti. Kardeşi Demetrios’u tahta göz dikmekle suçlayarak İÖ 181’de idam ettirdi. Tahta geçtikten sonra nüfuz alanını Trakya ve Illyria’ya kadar genişletti. Yunan dünyası üzerinde egemenlik kurmak için özel çaba harcayan Perseus bu amaçla Delphoi Amphiktyonia” nın (Delphoi Birliği) denetimini eline geçirdi, Rodos’la iyi ilişkiler kurdu, Aitolia ve Tesalya’daki ayaklanmaları destekledi.

Dolopia’daki bir ayaklanmayı bastırdıktan sonra Delphoi’yi ordusuyla ziyaret ederek bütün Yunanistan’da büyük korku uyandırdı. Pergamon kralı II. Eumenes’in Roma’yı Perseus’a karşı kışkırtmasıyla III. Makedonya Savaşı (İÖ 171-168) başladı. Perseus Romalılara karşı üç yıl direndiyse de İÖ 168’de Illyrialı Genthios’un desteğini yitirince ordusunun batı kanadını denetleyemez duruma geldi. Sonunda Makedonya’nın güneyindeki Pydna’da Lucius Aemilius Paulus’a yenildi ve yaşamının sonuna değin tutsak kaldı.


Leave A Reply