Mustafa Nihat Özön Hayatı

0
Advertisement

Mustafa Nihat Özön Kimdir? Mustafa Nihat Özön hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgi.

Mustafa Nihat Özön yazar, edebiyat tarihçisidir. (İstanbul 1896-Ankara 1980).

Edebiyat Fakültesindeki öğrenimini tamamlayarak (1923) liselerde çalıştı, 1931’de atandığı GEE’de 30 yıl aralıksız edebiyat öğretmenliğini yürüterek emekli oldu. (1961). Mütareke yıllarındaki en ünlü edebiyat dergisi Dergâhın (1921-1923, 42 sayı) sorumluluğunu üstlendi, ayrıca Ankara’ da Kalem (1938-1939, 3 sayı), Ocak (1936, 36 sayı) gibi yayın organlarının örgütlenip yayımlanışında görevler aldı, incelemeler, sözlük ve edebiyat tarihi araştırmalarına bağlandı, bu alanda nice eserin çıkışlarını sağladı.

Başlıca eserleri: Liseler için yeni yöntemlere uygun ilk ders kitabı sayılan Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı (1930), Türkçe’de Roman (1936), Namık Kemal ve İbret Gazetesi (1938), Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1941), Türkçe Tabirler Sözlüğü (1954), Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi (Baha Dürder ile, 1967), Evliya Çelebi (1978) vb.

Özellikle Tanzimat sonrası edebiyatçılarımızın eserlerinin yeni dil ve yazıyla yeniden basılıp değerlendirilmesinde büyük rol oynadı, anılarının küçük bir bölümü Milliyet Sanat Dergisi’nin sayfalarında kaldı (207, 26 Kasım 1976). Emin Özdemir’in onu konu edinen değerli ve önemli eseri 1983’de basıldı.

Advertisement

Leave A Reply