Nitril Nedir?

0
Advertisement

Nitril nedir, ne demektir? Nitrilin özellikleri nelerdir? Nitril kullanım alanları, yapısı hakkında bilgi.

Nitril

Nitril; siyano bileşiği olarak da bilinir, molekül yapılarında bir karbon atomuna bağlı bir siyano grubu (—C≡N) bulunan organik bileşiklerin genel adıdır. Nitriller karboksilli asitlerdeki oksijen atomlarının azotla yer değiştirmesi sonucunda türetilen yüksüz (nötr) maddelerdir.

Nitrillerin en önemli üyelerinden biri olan akrilonitril sanayide başlıca iki yöntemle elde edilir: İlkinde”hidrojen siyanür asetilen ya da etilen oksitle, ikincisinde ise amonyak bir katalizör eşliğinde propilenle tepkimeye sokulur. Akrilonitril akrilik dokuma elyafı, yapay kauçuk ve ısılplastik (termoplastik) reçineler gibi polimerik maddelerin en önemli bileşenlerinden biridir.

Bazı nitriller karboksilli asitlerin bir katalizör eşliğinde amonyakla ısıtılması sonucu üretilir. Bu yöntem yardımıyla doğal yağlardan elde edilen nitriller yapay kauçuk, plastik ve dokumalarda yumuşatıcı olarak ve aminlerin üretiminde kullanılır.

Advertisement

Leave A Reply