Öğretim Nedir? Öğretim İle İlgili Yazı

0

Öğretim nedir? Öğretim araçları, programları ve amaçları ile ilgili bilgiler veren yazımız. Öğretim araçları, öğretimin amaçları hakkında bilgi.

Öğretim Nedir?

Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgileri vermek işine verilen isimdir. Arapça karşılığı tedrisat, tedris, talim.

Öğretim öğrenenin yaptığı iştir. Bu nedenle öğretim programlı, belli bir yer ve zamanda yapılan uzman kişilerce gerçekleştirilen bir iştir. Bu kişilere öğretim görevlisi denir. Öğretmen, eğitmen, doçent, profesör vb yerine ve duruma göre bilgisine başvuruları uzman kişilerdir. Öğrenme işinin gerçekleştirilmesi demek olan öğretimin araçları önceden saptanmış, amaçları ve belirli planı, yöntem ve yolları vardır,

a. Öğretim araçları: Her türlü kitap basılı malzeme, film, slayt, göze, kulağa ve dokunarak algılamaya yarayan her türlü araç.

b. Öğretimin amaçları: Bireyleri ilgi ve beceriyle donatmak için önceden saptanan hedeflerdir. Bunlar, uzak amaç (iyi insan yetiştirmek), yakın amaç (okuma-yazma öğretmek) olarak sıralanabilir,

c. Öğretim programları: Amacı gerçekleştirmek için belirli bir zaman ve mekanla sınırlandırılmış, izlenecek yolların tümü (izlence). Bir ders yılı içinde, örneğin ilkokul birinci sınıfa hangi becerilerin kazandırılacağını birinci sınıf programı belirler (müfredat),

d. Öğretim yöntemleri: İnsan yetiştirmekte, insanın özelliklerini dikkate alarak, iyi sonuca ulaşmak için tutulacak yol yöntem ve tekniklerdir. Bunlar da; deney, gözlem, gösteri yaparak ve yaşatarak, iş içinde, anlatma, soru-yanıt, tartışma, sorun çözme, yöntem ve teknikleridir. Ayrıca konuların özelliğine göre, “bireysel çalışma yöntemi ile grup çalışma yöntemi”ni de belirtmek gerekir,

e. Öğretim planları: İnsan emeği, zamanı, her türlü öğretim girdilerinin en az harcamayla hedefe ulaşmak için iyi bir planlama gerekir. Aksi halde öğretim işi rastgele olur ve harcanan emek ve giderler dağınık kalarak amaca ulaşmayı güçleştirir. Planlama,hangi öğrenme konusunun, hangi amaçla, ne kadar zamanda, kim tarafından, hangi araçlarla ve yöntemlerle gerçekleştirileceğini, nasıl denetlenip değerlendirileceğini de gösterir. Bu değerlendirmelerin sonucu, bir sonraki planlamaya yardımcı olur.


Leave A Reply