Pannonia Neresidir?

1
Advertisement

Pannonia neresidir, nerededir? Pannonia coğrafi konumu, özellikleri, tarihi, tarihçesi nedir, Pannonia hakkında bilgi.

pannonia

pannonia haritası

Pannonia

Pannonia; Roma İmparatorluğu’nda, bugünkü Macaristan’ın batı, Avusturya’nın doğu, Yugoslavya, Hırvatistan ve Slovenya’nın ise kuzey kesimlerinin bir bölümünü içine alan eyalettir. Pannonialıların büyük çoğunluğu Illyria kökenli olmakla birlikte eyaletin batısında az sayıda Kelt de yaşıyordu. Bölgenin Romalılarca fethi İÖ 35’te, sonradan Caesar Augustus adıyla imparator olan Octavianus’un komutasında başladı ve İÖ 14’te Sava Vadisinin kilit noktası olan Sirmium’un (bugün Sremska Mitrovica, Yugoslavya) ele geçirilmesiyle tamamlandı.

Pannonia kabilelerinin İS 6’da Dalmaçyalılarla birleşerek giriştiği ayaklanma, Hannibal’in istilasından sonra İtalya’nın karşılaştığı en ciddi tehlikeyi yarattı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra, Pannonia ayrı bir eyalet olarak düzenlendi ve bölgeye üç lejyon yerleştirildi. İmparator Traianus yaklaşık 106’da eyaleti böldü. Yukarı Pannonia adı verilen batı ve kuzey kesimi, Vindobona’da (bugün Viyana) ölen Marcus Aurelius döneminde (161-180) Markomanlarla yapılan savaşların odak noktası oldu.

Güney ve doğu kesimi Diocletianus döneminde (285-305) Aşağı Pannonia adını aldı. Yukarı Pannonia daha sonra Pannonia Prima ve Pannonia Ripariensis (Savia), Aşağı Pannonia ise Valeria ve Pannonia Secunda olarak bölündü.

Pannonialılar kendi kültürlerini 2 yüzyıla değin korudularsa da Romalılaştırma süreci özellikle batıda hızla ilerledi. 1. yüzyılda Emona (bugün Ljubljana, Slovenya) ve Savaria (bugün Szombathely, Macaristan) Roma kolonisi oldu; Scarabantia (bugün Sopron, Macaristan) ve öteki kentler municipium’lara dönüştürüldü. 3. yüzyılda çeşitli imparatorların çıktığı eyalet önemli bir asker kaynağıydı. 4. yüzyıldaki büyük barbar akınları Romalıları 395’ten sonra bölgeden çekilmeye zorladı. Böylece Pannonia bir yönetim birimi olmaktan çıktı.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply