Paşalimanı Adası Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Paşalimanı Adası Nerededir? Paşalimanı Adası’nın coğrafi özellikleri, tarihçesi, yapısı hakkında bilgi.

Paşalimanı Adası Nerededir? Hakkında Bilgi

Paşalimanı Adası, Marmara Denizinin güneybatısında ada. Marmara Adalarının Marmara Adasından sonraki ikinci büyük adasıdır. Yüzölçümü 21,37 km2’dir. Kıyıları girintili çıkıntılı olduğundan, yüzölçümü daha büyük olan Bozcaada ve Uzunada’dan daha uzun bir kıyı şeridine (40 km) sahiptir.

Ada, adını kuzeybatıdaki Paşalimanı Koyundan alır. Önündeki Koyun Adası (1,7 km2) ve Mamalıada (0,2 km2) ile rüzgârlardan korunan bu koy fırtınalı havalarda teknelerle gemilerin sığınabildiği doğal bir Uman işlevi görür. Koyu, Kukumavtepe 213 m), Kalındağ (177 m), Yumrutepe 128 m) ve Kayalıtepe’den (115 m) oluşan dağlık bir alan çevreler. Üstünde Tuzla köyünün yer aldığı güneydoğu kesimi, Paşalimanı Adasına tombolo ile eklenmiş eski bir adadır.

Paşalimanı Adası, Avşa ve Ekinlik adalarına göre daha zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Paşalimanı ile Poyrazlı köyleri arasında ve güneydeki Balıklı köyü sırtlarında meşelerle öteki ağaç türlerine, Poyrazlı köyünün yer aldığı vadinin iç kesimlerinde de makilere rastlanır.

İlkçağda Halone adıyla anılan Paşalimanı Adası Osmanlı döneminde donanmanın toplanma ve sefere hazırlanma merkezi olarak önem taşıyordu. Bu dönemde Paşalimanı köyü halkının büyük çoğunluğu Türklerden; Harmanlı (eskiden Alonya), Balıklı (eskiden Skupia) ve Tuzla (eskiden Huhla) köylerinin halkı Rumlardan; Poyrazlı (eskiden Vori ya da Voria) köyünün halkı da Türklerle Rumlardan oluşuyordu. Ada halkı genellikle bağcılık ve meyvecilikle uğraşıyordu. Balıkçılık ikincil bir geçim kaynağı durumundaydı.

Advertisement

Topraklarının yarıya yakını tarıma elverişli olan adada tahıl üretiminin yanı sıra meyvecilik ve bağcılık yapılır; yetiştirilen üzümlerin büyük bölümü Tekirdağ’daki şarap fabrikasına satılır. Önemli bir turizm potansiyeline sahip olan adanın kıyılarında doğal plajlar uzanır.

Marmara Adalarını oluşturan öteki adalar 1987’de Erdek’ten ayrılarak kurulan Marmara ilçesine bağlanırken, Paşalimanı Adası Erdek ilçesinin sınırları içinde kaldı. 1990’da adadaki beş köyde 526 kişi yaşıyordu. Bunun 62’si Balıklı köyünde, 194’ü Harmanlı köyünde, 124’ü Paşalimanı köyünde, 84’ü Poyrazlı köyünde, 62’si de Tuzla köyünde bulunmaktaydı.


Leave A Reply