Post Nedir? Sözlük Anlamı

0

Post ne anlama gelir? Post kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Tüylü hayvan derisi
“Belinde ince bir ceylan postu, sırtında ağaç liflerinden örülmüş kaba bir atkı vardı.” – A. H. Müftüoğlu
2. Tarikatlarda şeyhlik makamı
“Hacı Bektaş postu.”
3. Makam
“Kiminin meselesi geçim, kiminin seçim, kiminin post.” – O. V. Kanık
4. Bazı deyimlerde “can” anlamında kullanılan bir söz
1. öldürülmek
2. bulunduğu yüksek makamdan ayrılmak zorunda kalmak
canını vermek, ölmek
“Az değildir varmadan senin gibi yurduna / Post verenler yabanın hayduduna, kurduna” – F. N. Çamlıbel
1. kurşunla vurulmak
2. ölmek
“Sen o zamana kadar postu çoktan deldirmiş, kuyruğu titretmiş olursun.”
öldürülme tehlikesini atlatmak
“Binlerce kişiden ancak birkaç kişi postunu kurtarabildi.” – F. R. Atay
gittiği yerde uzun süre kalmak
“Sabiha Hanım’ı eğlendirmek bahanesiyle konağa postu sermiş.” – H. E. Adıvar
bir başkasının makamına geçmek
bulunduğu makamı yitirmek
“Bizim Balkanlı arkadaşlar ise böyle bir hadise neticesinde postundan olmak gibi fena bir akıbete uğrayacaklarından korkuyorlardı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
İktidarı veya bir makamı ele geçirme çekişmesi, yorgan kavgası
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post


Leave A Reply