Samuel Alexander Kimdir?

0

Samuel Alexander kimdir? Samuel Alexander hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri hakkında bilgi.

Samuel Alexander Samuel Alexander; İngiliz filozofudur (Sydney 1859-Manchester 1939).

Melbourn ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim gördü. 1893-1924 arasında Manchester Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Daha çok Space, Time and Deity (Uzay, Zaman ve Tanrılık) 1920, adlı eseriyle tanınır. İki ciltlik bu eserinde kendi evrimci kuramını ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca, Moral Order and Progress (Ahlaksal Düzen ve İlerleme) 1889; Beauty and Other Forms of Value (Güzellik ve Öteki Değer Biçimleri) 1933 adlı kitapları da önemlidir.

Alexander’in felsefesi Hegelcilikle evrimciliği uzlaştırmaya çalışan bir gerçekçiliktir. Duyusal yaşantı objeleriyle bilgi objelerinin kendi başlarına, dışsal olarak gerçek olduklarını, var olmak için bir bilince dayanmadıklarını öne süren Yeni-Gerçekçi görüşün temsilcisidir. Alexander’in evrim anlayışına göre, varolan her şey, apriori olarak uzay-zamana ve kategorilere konu olmalıdır. Uzay-zaman ve varlık, töz (maddenin özü, cevher), eşya, nedensellik gibi kategoriler evrendeki her nesneye uygulanır. Ama, evrim gelişip yeni varlıklar ortaya çıktıkça bu yeni varlıklarda sözü edilen kategorilere ek olan yeni nitelikler de görülebilir. Yaşam kendine özgü yeni niteliklerle ortaya çıkan ve tümüyle kategorilere göre götürülemeyen bir şeydir. Bu nedenle aşağı varlık biçimlerinin varoluşlarından, örneğin inorganik biçimlerden daha yüksek varlık biçimlerinin çıkarımsamak olanaksızdır. Ama organik nesnelerin daha yüksek düzeydeki özdekten (madde) başka bir şeyden oluşmadıkları apaçıktır. Alexander’in gerçekçi felsefesi, gerek Moore ve Russell’ın yeni gerçekçi görüşleri, gerekse diyalektik materyalizmim benzeşen yanları olan bir öğretidir.


Leave A Reply