Şeyhülislâm Yahyâ Kimdir?

0

Şeyhülislâm Yahyâ kimdir? Şeyhülislâm Yahyâ hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar ve eserleri hakkında bilgi.

Seyhulislam-YahyaŞeyhülislâm Yahyâ; divan şairidir (İstanbul 1552-ay.y. 1644).

Şeyhülislâm Bayramzade Zekeriya Efendi’nin oğlu olarak iyi yetişti, babasıyla hacca gitti (1586), müderrislikler yaptı (1587 -1595), kadılığa geçince Halep’te, Şam’ da, Mısır’da, Bursa’da, Edirne’de İstanbul’da görev aldı (1595-1604), üç kez Rumeli Kazaskerliği yaptı (1604-1619), ilk şeyhülislâmlığına 1622’de yükseldi; aynı göreve üçüncü kez getirildiği yıldan ölümüne kadar o makamda kaldı (1634-1644, 27 Şubat). IV. Murat (1623-1640) döneminde padişahla birlikte Revan (1635), Bağdat (1638) seferlerine katıldığı, padişahın büyük güvenini kazandığı belirtilirken Sultan İbrahim’in hükümdarlığında (1640-1648) Cinci Hoca’nın etkisiyle eski saygınlığını yitirir gibi olarak bunu dert edindiği, bu üzüntüyle öldüğü eklenir. Baki’den sonra gelen en başarılı gazel şairi sayılır.

Bir din adamı olduğu halde gerekli mazmun ve simgelerden yararlanarak din dışı yaşamın ikinci büyük şairi oldu. Nedim, gazel türünün iki büyük ustası olarak Baki ile onun adını anar, yüceltir. Dilinin temizliği, imgelerinin tazeliği, duyularının derinliğiyle hemen göze çarpan özellikleri vardır. Tek eseri Divan’ı 12 kaside, bir tahmi, 340 gazel, 3 tarih, 23 kıt’a, 4 rubaî, 47 müfrettek beyit içerir.


Leave A Reply