Sismograf Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sismograf nasıl bir cihazdır, neyi ölçer, özellikleri, sismograf ne işe yarar, hakkında bilgi.

sismografSismograf; deprem öncesi ve sonrası yer hareketinin karakteriyle ilgili tüm ayrıntıları saptayan çok duyarlı aygıttır.

Basit bir alet olup genelde her sismograf bir tür sarkaçtır. Genellikle sarkaçların hareketi yerküre sakinken izlenir. Oysa bir deprem kaydı sırasında durum bunun tam tersidir. Deprem anında yerkürenin çabuk hareket etmesi durumunda sarkacın ucunda bulunan kütle yerin hareketine karşın hareketsiz kalmayı yeğler ve yer çok çabuk hareket ettiği zaman sarkacın kütlesi hemen hemen sabit olur. Ancak yer çok yavaş hareket ederse kütle bu hareketi izler. Bu iki durum arasındaki hareketler için sarkaç geride kalır ya da bazen yer hareketlerinden ileride olur. Yer hareketi sarkaç hareketinden farklı kaldıkça bu fark dönen tambur üzerindeki kâğıda yazılır. Bu kayıta deprem grafiği (sismogram) adı verilir. Sismograflar yer hareketinin yatay ve düşey bileşenlerini ölçebilecek biçimde yapılırlar. Başlıca depremyazar çeşitleri sarkaç ve elektromanyetik tür olarak belirtilebilir. Ayrıca, yakın ve uzak depremleri yazabilecek depremyazarlar da özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar.


Leave A Reply