Sultan II. Bayezid Türbesi Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun sekizinci padişahı olan Sultan II. Bayezid’in türbesi nerededir? Sultan II. Bayezid Türbesi ile ilgili olarak genel bilgiler.

Sultan II. Bayezid Türbesi

İstanbul’da, Beyazıt Camisi yanındadır. (Cami, semtin isminden dolayı Beyazıt Camisi diye anılır. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olan II. Bayezit 26 mayıs 1512’de ölmüş, türbe oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmıştır.

Sade, fakat zevkli bir mimarisi olan türbe sekiz köşelidir. Ön kısmındaki saçaklı camekânla türbenin içindeki süslemeler sonradan yapılmıştır. Duvarlar ve kubbenin iç kısım kalem işleriyle süslenmiştir.

Halkın «Velî Bayezit» dediği II. Bayezit girdiği savaşlarda üzerinde biriken tozları ayrıca toplatırdı. Bu tozların ölümünde başının altına konulmasını isterdi. Bundan maksadı şuydu: Hz. Muhammed bir hadîsinde «Allah yolunda —cihat için— iki ayağı tozlanan kimseye ateş haram edilmiştir» der. Bayezit de, mezarını katıldığı savaşların tozları ile doldurursa ruhunun cehennem ateşinden korunacağı inananlardandı.

Osmanlı padişahları tahta çıkışlarından sonra bazen Bayezit’in türbesini ziyaret ederlerdi. Evliya Çelebi’nin yazdığına göre, eskiden hastalar türbeyi ziyaretle şifa umarlardı.

Advertisement

Bayezit Türbesinin hemen yanı başında II. Bayezit’in kızı Selçuk Sultan’ın ve daha ilerisinde Tanzimat hareketinin öncüsü Mustafa Reşit Paşa’nın türbeleri vardır. Bu iki türbe arasında kalan boşlukta meydana gelen mezarlıkta saraya mensup kimselerin kabirleri bulunur. Taşlardaki kitabelerin çoğu manzumdur. Selçuk Sultan’ın türbesi de babasınınki gibi sekiz köşelidir. Bu küçük türbe sade fakat güzeldir. Yapıldığı çağa ait içinde hiçbir süsleme kalmamış olan bu türbe XIX. yüzyılın ikinci yarısında kalem işleriyle süslenmiştir.


Leave A Reply