Suut Kemal Yetkin Kimdir?

0

Suut Kemal Yetkin kimdir? Suut Kemal Yetkin’in kısaca hayatı, biyografisi, eserleri ve Türk edebiyatına katkıları hakkında bilgi

suut-kemal-yetkinSUUT KEMAL YETKİN (1903 – 1980)

Suut Kemal Yetkin Urfa’da doğdu. Yüksek öğrenimini Fransa’da tamamladı. İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde estetik ve sanat tarihi dersleri verdi. 1942 – 1950 arasında Urfa milletvekili oldu. Ankara’da öldü.

Suut Kemal Yetkin yazı hayatına Suut Saffet imzasıyla yazdığı şiir ve mensur şiirlerle başladı. İlk şiiri 1921’de Yarın dergisinde, ilk yazısı da Servet -i Fünûn dergisinde yayımlandı. Estetik, sanat, felsefe ve İslâm sanatları konularındaki eserlerinin yanı sıra denemeleriyle tanındı. Edebiyatın çeşitli konularındaki düşüncelerini açık, içten bir üslûpla kaleme alarak deneme türünün temsilcilerinden biri oldu.

Suut Kemal Yetkin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en başarılı deneme yazarlarından biridir. Özellikle sanat ve edebiyat konularında değerlendirmeler yapmıştır. Yetkin, bir yazısında, denemelerini ya kafasına takılıp kalan bir düşüncenin ya okuduğu bir kitabın ya da bir tartışmanın sonucu yazdığını belirtir.

Başlıca Eserleri

Deneme: Edebiyat Konuşmaları, Edebiyat Üzerine, Günlerin Götürdüğü, Düşün Payı, Yokuşa Doğru, Şiir Üzerine Düşünceler, Denemeler.

Diğer Eserleri: Büyük Mustaripler, Sanat Felsefesi, Filozofi ve Sanat, Estetik, Edebiyatta Akımlar, İslâm Mimarîsi, Estetik Doktrinler, İslâm Ülkelerinde Sanat.


Leave A Reply