Tapu ve Kadastro Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Tapu ve Kadastro bölümü, taşınmaz mal işlemleriyle ilgili eğitim veren bir programdır. Öğrenciler, tapu ve kadastro hukuku, harita okuma, ölçme teknikleri gibi konularda eğitim alır. Mezunlar tapu daireleri, kadastro müdürlükleri veya gayrimenkul sektöründe çalışabilir.

Tapu ve Kadastro Bölümü

Tapu ve Kadastro, Türkiye’de mesleki eğitim veren yükseköğretim kurumlarında bir bölüm veya program olarak sunulan bir alandır. Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu Bölümü, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili mesleki bilgi ve becerileri öğreten bir eğitim programıdır.

Bu bölümde öğrencilere, taşınmaz mal (arsa, arazi, bina, konut vb.) üzerindeki mülkiyet haklarının tespiti, kaydı, değerlendirilmesi ve yönetimiyle ilgili temel bilgiler ve uygulamalar öğretilir. Ayrıca harita okuma, ölçme ve haritalama teknikleri gibi konular da kapsanabilir.

Tapu ve Kadastro bölümü mezunları, tapu ve kadastro işlemlerinin gerçekleştirildiği kurumlarda veya gayrimenkul sektöründe çalışabilirler. Örneğin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyeler, emlak ofisleri, özel kadastro büroları gibi yerlerde çalışma imkanına sahiptirler.

Bu programın süresi genellikle 2 yıldır ve öğrencilere teorik derslerin yanı sıra saha çalışmaları ve staj imkanları da sunulabilir. Mezunlar, iş hayatına girdiklerinde taşınmaz mal işlemlerini yürütebilme, tapu kayıtlarını hazırlayabilme, kadastro çalışmalarını yapabilme ve harita okuma becerilerini kullanabilme yeteneklerine sahip olurlar.

Tapu ve Kadastro

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu mezunları, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili mesleki bilgi ve becerilere sahip oldukları için çeşitli iş alanlarında çalışabilirler. İşlerini genellikle tapu daireleri, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler, emlak ofisleri, özel kadastro büroları gibi kurumlarda veya gayrimenkul sektöründe icra ederler. İş başlıkları ve görevleri şunları içerebilir:

 1. Tapu İşlemleri: Tapu dairelerinde çalışarak taşınmaz mal (arsa, arazi, bina, konut vb.) üzerindeki mülkiyet haklarının tespiti, kaydı ve devri gibi tapu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tapu kayıtlarının düzenlenmesi, tapu sicilinin güncellenmesi, tapu takyidatının tanzimi gibi görevleri yerine getirebilirler.
 2. Kadastro Çalışmaları: Kadastro müdürlüklerinde veya özel kadastro bürolarında çalışarak arazi ölçümleri yapabilir, taşınmaz mal sınırlarının belirlenmesine yönelik kadastro çalışmalarına katılabilirler. Arazi taraması, harita okuma, ölçme ve haritalama tekniklerini kullanarak kadastro süreçlerine destek olabilirler.
 3. Gayrimenkul Danışmanlığı: Emlak ofislerinde veya gayrimenkul danışmanlık şirketlerinde çalışarak müşterilere taşınmaz mal alımı, satımı veya kiralama gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilirler. Taşınmaz mal değerlemesi, pazar araştırması, sözleşme hazırlama gibi görevleri yerine getirebilirler.
 4. Belediyelerde Çalışma: Belediyelerin imar ve planlama birimlerinde veya tapu birimlerinde görev alarak imar planlarının takibi, parselasyon işlemleri, taşınmaz mal değerlemesi gibi konularda çalışabilirler.
 5. Özel Sektörde Çalışma: Gayrimenkul geliştirme şirketleri, inşaat firmaları veya taşınmaz mal yönetimi şirketleri gibi özel sektördeki kuruluşlarda tapu ve kadastro alanında çalışma imkanına sahiptirler. Proje yönetimi, tapu takibi, arazi analizi gibi görevleri üstlenebilirler.

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Mezunları, aldıkları eğitim ve sahip oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda taşınmaz mal işlemlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi süreçlerinde aktif rol alırlar.

Tapu ve Kadastro

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu bölümünde öğrenciler, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmak için çeşitli eğitimler alırlar. Bu eğitimler, teorik dersler, uygulamalı çalışmalar ve saha çalışmalarını içerebilir. İşte bu bölümde alınabilecek tipik eğitimlerden bazıları:

 1. Tapu ve Kadastro Hukuku: Bu ders, tapu ve kadastro işlemlerinin yasal çerçevesini, mülkiyet hakları ve tapu kayıtlarının hukuki temellerini kapsar. Öğrencilere tapu mevzuatı, tapu sicili yönetmeliği, tapu kadastro işlemleriyle ilgili yasal düzenlemeler gibi konuları öğretir.
 2. Mülkiyet Hukuku: Bu ders, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili temel kavramları, mülkiyetin edinimi ve devri, sınırlar ve sınırlama gibi konuları kapsar. Öğrencilere taşınmaz mal üzerindeki mülkiyet hakları, tapu sicili ve tapu kayıtlarının mülkiyeti hakkında bilgi verir.
 3. Harita Okuma ve Ölçme Teknikleri: Bu ders, haritaların okunması ve yorumlanması konusunda öğrencilere pratik beceriler kazandırır. Ölçme teknikleri, arazi ölçümü, harita çizimi ve kullanımı gibi konulara odaklanır.
 4. Tapu Kayıt İşlemleri: Bu ders, tapu kayıtlarının hazırlanması, tapu sicilinin düzenlenmesi ve güncellenmesi gibi tapu işlemlerine ilişkin süreçleri öğretir. Öğrencilere tapu kaydı düzenleme, tapu sicilinin tanzimi, takyidat işlemleri gibi pratik beceriler kazandırır.
 5. Kadastro Çalışmaları: Bu ders, arazi ölçümü, kadastro planlarının hazırlanması, parselasyon işlemleri gibi kadastro çalışmalarına yönelik bilgi ve becerileri öğretir. Öğrenciler, arazi taraması, harita analizi, kadastro süreçlerinde kullanılan teknolojik araçları kullanma becerilerini geliştirir.
 6. Saha Çalışmaları ve Staj: Bölümde saha çalışmaları ve staj programları da yer alabilir. Öğrenciler, gerçek tapu ve kadastro işlemlerinde deneyim kazanır, saha ölçümleri yapar ve uygulamalı becerilerini geliştirirler.

Bu eğitimlerin amacı, öğrencilere tapu ve kadastro işlemlerinin yasal ve teknik yönlerini kavratmak, tapu kayıtlarını hazırlayabilme, ölçme ve haritalama tekniklerini kullanabilme ve mesleki uygulamalara yönelik becerileri edindirmektir.

Tapu ve Kadastro

60%
60%
Awesome

Tapuda kayıtlı taşınmaz mallara ilişkin olarak mülkiyeti nakleden akitleri düzenleme, sınırlı ayni haklara ilişkin ve mülkiyet hakkını sınırlayan işlemleri yapma, akitsiz tapu işlemlerini yapma ve tapu siciline tescil etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

 • İş İmkanları
  6
 • Kazanma Zorluğu
  6

Leave A Reply