Telif Hakkı Nedir? Patent Hakkı Nedir? Ne İşe Yarar? Hakkında Bilgi

0

Telif hakkı nedir? Patent hakkı nedir? Telif ve patent hakkı ne işe yarar, neden önemlidir? Telif hakkı ve patent hakkı hakkında bilgi.

Patent

Telif ve Patent Hakları Nedir?

İnsanın duygu ve düşüncelerinin bir yapıtla dışa vermesi ve eser haline getirmesine “Telif’ denir. Kişinin ortaya koyduğu her türlü fikir, görsel, düşünsel eser ve yapıtlar (Roman, öykü, resim, müzik, heykel, bilgisayar işletim programları vs.) yayımlayıp pazarlanabilir. İşte bu eser ve yapıtların yayımlanıp pazarlamasında doğan hakka da “Telif Hakkı” denmiştir. Telif hakları, kişinin yarattığı fikir eserlerinin her mülkten daha fazla o kişiye ait oldukları düşüncesine dayanmaktadır.

Telif hakları, yazar ve sanatçıların kendi eserlerine sahip olma haklarının kanunda ifade edilmesidir. Ülkemizde telif hakları 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” (FSEK) ile korunmaktadır. Bu kanun, ilim ve edebiyat eserleri (bilgisayar programları dahil), musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserlerini konu almaktadır.

Telif hakları kanunları, iletişim, basım ve dağıtım teknolojilerinde ve diğer alanlarda meydana gelen gelişmeler göz önüne alınarak zaman zaman güncelleştirilmektedir. Şöyleki ülkemizde 1951’de kabul edilen FSEK, 1983, 1995 yıllarında değişime uğramıştır. Günümüzde internetin yaygın kullanılması ile de yeni bir değişimin yapılması kaçınılmaz gibi gözükmektedir.

Patent Hakkı Nedir?

Bir buluşun ya da ortaya konan buluşla ilgili her türlü kullanma hakkının o kişiye veya kuruluşa ait olduğunu gösteren belgeye “PATENT” denmektedir.

Bu belge alanı ne olursa olsun yeni bir buluş ve yönteme verilir. Bu belge ülkemizde “Türk Patent Enstitüsü” tarafından verilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü 1994 yılında Ankara’da kurulmuştur. Bu konuyla ilgi dünyada ilk yasal düzenleme 1883 yılında Paris Sözleşmesi ile yapılmış, patentlerin düzenlenmesi ve sınıflandırılması ise 1979 Strasburg Antlaşması oluşturulmuştur. Ülkemiz bu antlaşmayı 1995 yılında kabul etmiştir.

Kişiler buluş ve eserlerini dilerse devredebilir, ilgili kişi ve kuruluşlar bu eser ve buluşları çoğaltıp yasal yollarla ticaretini yapabilirler. Eser ve buluş sahiplerinin izni olmadan başkaları bu hakları kullanamazlar. Fakat bu hakların günümüzde çiğnendiği görülmekte ve bilinmektedir. İzinsiz üretilen ve satılan ürünlere genel olarak “KORSAN” adı verilmektedir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply