Thomas Robert Malthus Kimdir? Malthus Kuramının Sahibi ve Fikirleri

0
Advertisement

Thomas Robert Malthus kimdir? Thomas Robert Malthus hayatı, biyografisi, ekonomi alanında çalışmaları ve Malthusçuluk hakkında bilgi.

Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus; (1766-1834) İngiliz ekonomistidir.

Soylu bir ailenin en küçük çocuğuydu. Öğrenimini Cambridge’te yaptı; Anglikan rahibi oldu. İlk baskısını 1798’de imzasız olarak yayımladığı Nüfus İlkeleri Üstüne Deneme adlı yapıtıyla tanındı. Yabancı ülkelere inceleme gezilerine çıktı. Eserini geliştirerek 1803’te yeniden yayımladı. 1805’te üniversite profesörü oldu. Gelirin Niteliği ve Artışı Üstüne Soruşturma, İktisat İlkeleri, İktisadi Tanımlar adlı eserlerinde, nüfus ve yardım konularındaki görüşlerini .ortaya koydu. Bu eserler, genel olarak halk yığınlarının yoksulluk nedenleri üstüne bir araştırma sayılabilir. Yazara göre bu nedenlerden başlıcası, nüfusun gıda maddelerine oranla daha hızlı artmasıdır. Bunlar arasında denge, ancak nüfusun, savaşlar, salgın hastalıklar, kıtlık ya da yoksul ailelerin doğum kontroluna uyması gibi çarelerle sağlanabilir. Toplumsal dayanışmanın tek yararlı biçimi insanlara nüfus artışından doğan doğal sonucun işsizlik, düşük ücret, yani yoksulluk olduğunu öğreten bir eğitim geliştirip yaygınlaştırmaktır.

MALTHUSÇULUK

İngiliz ekonomisti Malthus’un öğretisidir. Bu öğreti, nüfus artışı geometrik bir gelişme gösterirken (1-2-4-8-16 vb.), üretimin sadece matematiksel bir gelişim gösterdiğini (1-2-3-4-5 vb.), böylece nüfus ile bu nüfusun gereksinmelerinin giderilmesi olanakları arasındaki uçurumun gitgide büyüdüğünü ileri sürer. Bu durumun, yoksulluk ve töresel bozukluklarla Tanrıca dengelendiğini, bu Tanrısal denge olmasaydı insanların açlıktan kırılacaklarını savunur. Buna göre yoksulluk ve çocuk düşürmeler, öldürmeler gibi töresel bozukluklar doğaldır ve yararlıdır. Malthus’un izleyicileri, onun bu papazca düşüncelerinden yararlanarak tarihsel yasaların yerine biyolojik verileri koymak amacını gütmüşlerdir. Onlara göre insan toplumu, biyolojik yasalarla yönetilir. Doğal ayıklama toplumda da geçerlidir ve en güçlülerin yaşamasını sağlamaktadır. Gerçekten de toplumda bir yaşama kavgası vardır, ancak bu kavga biyolojik bir kavga değil, toplumsal bir kavgadır. Ayrıca, nüfusun artışına karşın, insanlık, kendi gereksinmelerini giderecek bütün araçları sağlamaktadır. Malthusculuğun, günümüzde, bilimsel açıdan hiç bir değeri kalmamıştır.

Kaynak 2

THOMAS ROBERT MALTHUS 1766-1834

Thomas Carlyle’ın ekonomiyi “kasvetli bilim” olarak tasvir etmesine yol açacak kasvetli fikirlerine rağmen, Thomas Malthus aslında çok eğlenceli, popüler, sosyal ve saygıdeğer bir figürdü. Zengin ve entelektüel bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası David Hume ve Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflarla arkadaştı ve hayatını ders çalışarak veya ders vererek geçirmişti. O sıralar ekonomi o kadar değişken bir konu olarak kabul ediliyordu ki, üniversitelerde bölüm olarak açılmıyordu. Bu yüzden Malthus, matematik eğitimi aldığı Cambridge’deki Jesus College’de daha sonra matematik dersleri vermeye başladı. Malthus’un, 19. yüzyılın başında dünyanın ilk ekonomi profesörü ünvanı alması, ekonominin artan popülaritesinin bir kanıtıdır. Şimdi Hertfortshire’daki Haileybury adıyla bilinen, o zamanlar adı East India Company College olan üniversitede ekonomi dersleri verdi. Ve 1818’de, ekonomiye yaptığı katkılar için, ayrıca ekonominin artık önemli bir dal haline geldiğini kanıtlamasına, Kraliyet Akademisi’ne üye kabul edildi.

Advertisement


Leave A Reply