Turizm Haftası, Turizm ve Turistler İle İlgili Kompozisyon / Yazı Örneği

0
Advertisement

Her yıl 15 Nisan – 22 Nisan tarihleri arasında etkinlikler ile kutlanan Turizm Haftası ile ilgili olarak yazı / kompozisyon örneği

seyahat

Kaynak: pixabay.com

Büyüklerimiz eskiden, “Çok okuyan, çok yaşayan değil çok gezen bilir.” diye boşuna söylememişlerdir. Gezmek ve görmek, insanların ufkunu açar, kültürünü artırır.

insanların sürekli kaldıkları yerlerden başka yerlere, ülkelere gezmek, görmek, incelemek ve diğer nedenlerle yaptıkları bu gezilere ve bu geziler nedeniyle oluşan örgütlenmeye Turizm; bu tür gezilere katılanlara da Turist denir. Turizm dediğimiz olay kendi ülkemizde ortaya çıkmışsa “İç turizm”, eğer başka ülkelerle ilgili olursa “Dış turizm” adını alır. Başka ülkelerden bizim ülkemize gelenlere de yabancı turist deriz.

Turist, kendi ülkesinden başka bir ülkeye gittiği zaman, o ülkeye para bırakır. İşte bir yabancı turistin gittiği ülkede bıraktığı paraya “döviz” denir. Turist gittiği ülkeye döviz bırakır. Gittiği yerde, yatıp-kalkmak, yiyip-içmek ve o ülkedeki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak yoluyla birçok paralar harcamak zorundadır. İşte yurdumuza bu yolla, kolay ve rahat giren gelir, gelirlerin en değerlisidir.

Çağımızda bu gerçeği görüp, her türlü olanakları sağlayarak, en iyi şekilde turistlere kapılarını açan ülkeler turizmden çok büyük faydalar sağlamıştır.

Advertisement

Eğer yurdumuzdaki çok çeşitli eski tarihi değerlerimizi, doğal güzelliklerimizi, zengin folklor kaynaklarımızı, yakıcı güneş ve altın gibi kumlarla bezenmiş sahillerimizi gereği gibi dünya ülkelerine tanıtır, ülkemizde turistlerin rahat edebileceği tesisler hazırlar, var olan tesisleri de gözden geçirip aksaklıklarını giderirsek yurdumuzun turizm cenneti olmaması olanaksızdır. Her şeyden önce turizmin yurdumuz açısından önemini ve yararını öğrenmeli, ulusça bu konuya gerektiği gibi sahip çıkmalıyız. Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu yıl gelen ve bizden memnun ayrılan bir turist, gelecek yıla on turist demektir. Bunun için yurdumuza geleli turistlere gereken ilgiyi göstermeli, onlara dürüst, saygılı ve güleryüzlü davranmalıyız.

turist

Kaynak: pixabay.com

Turistik Geziler

Turistik gezilerin, gezmek görmekten başka bir amacı da, o ülkenin tanınmış ve ucuz eşyalarından almak, yani hem ziyaret, hem de ticaret yapmaktır. Yurdumuza bu amaçlarla gelen turistler, bizim konuklarımız sayılır. Bizler ulus olarak, konuksever insanlar olduğumuza göre, onlara gereken yakınlık ve ilgiyi göstermeli, onlara bizi daha iyi tanıma imkânı sağlamalıyız. Bu yerine getirmek zorunda olduğumuz ulusal bir görevdir. Yurdumuza gelen turistlere elimizden geldiği kadar yardım etmek, nazik davranmak, onlara kolaylıklar göstermek, Türk çocukları olarak bizlere de görev ve sorumluluk olarak yüklenmektedir. Eğer turistlere gereken ilgiyi gösterirsek, yurdumuzdan memnun ayrılan bir turist, yurduna döndüğü zaman bizleri ve ülkemizi çok iyi sözlerle tanıtacak, ileriki yıllarda daha fazla kişilerin yurdumuza gelip, görmesini sağlayacaktır. Bu da yurdumuzun gittikçe zenginleşmesi, kalkınma yolunda hızla ilerlemesi demektir.

Kalkınmamıza ve ulusal ekonomimize çok büyük yararları bulunan turizmin, toplumumuz tarafından gereken ilgiyi görmesi için 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası düzenlenir. Okullarda, etkinlik yapılır; basın ve yayın organlarında turizm üzerine yazılar yayınlanır, açıklayıcı konuşmalar yapılır. Turizmin önemi ve yararları hakkında bilgiler verilir. Bu konuya ilişkin çeşitli yarışmalar düzenlenir.

Bugün, dünyada turizm gelirleriyle zengin olmuş birçok ülke vardır. Bunlara örnek olarak İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kanarya Adaları gibi daha birçok ülkeyi sayabiliriz. Bunlar turizmde çok ileri gitmiş ülkelerdir. Bizim yurdumuz, çoğu ülkelerden daha zengin tarihi eserlere ve doğal güzelliklere sahip bir Akdeniz ülkesi olduğu halde, turizm gelirinde Avrupa ülkeleri arasında son sırayı almaktadır. Bu sıralama göstermektedir ki, turizme ülke ve ulus olarak gereken önemi vermiyoruz. Oysa günümüzde bacasız sanayi olarak düşünülen ve ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan turizmin gereken önemi görmesi demek, ülkemizin zenginleşmesi, devletimizin güçlenmesi ve bizlerin daha mutlu, rahat, sağlıklı yaşaması demektir.

Advertisement

Leave A Reply