10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

0
Advertisement

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Türk Edebiyatı dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

1. Edebiyat Tarihi
2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
 • Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkiler
 • Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebepleri
 • Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisi
 • Edebî dönemleri belirleyen hâkim zihniyet
 • Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özellikleri
 • Türk edebiyatının dönemleri

DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Destan Dönemi
 • 1.a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Şiir (Sagu, Koşuk)
 • 1. b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
2. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 • 1. XI.-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
 • 2. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.)
  Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık
 • 2. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.)
  Divan-ı Hikmet, Divanü Lügâti’t-Türk
 • 3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII-XIV. yy.)
  Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir; İlâhi)
 • 3.1. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir; Nefes, Gazel)
 • 3.2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Battalnâme)
 • 3.2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Dede Korkut Hikâyeleri)
 • 3.2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler (Dânişmendnâme, Mesneviler )
 • 3.3. Öğretici Metinler(Tasavvufi Metinler)
 • 3.3. Öğretici Metinler (Nasreddin Hoca Fıkraları)
 • 4. XV. Yüzyıldan XIX yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
 • 4.1. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • 4.1.1. Divan Şiiri (Gazel)
 • 4.1.1. Divan Şiiri (Kaside)
 • 4.1.1. Divan Şiiri (Rubai, Musammatlar)
 • 4.1.1. Divan Şiiri (Şarkı)
 • 4.1.1. Divan Şiiri (Murabba, Terkib-i Bend)
 • 4. 1. 2. Halk Şiiri
 • 4. 1. 2. a. Anonim Halk Şiiri (Mani, Türkü)
 • 4. 1. 2. b. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma)
 • 4. 1. 2. b. Âşık Tarzı Halk Şiiri (Semaî)
 • 4. 1. 2. c. Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri
 • 4. 2. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
 • 4. 2. a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri)
 • 4. 2. a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Mesneviler)
 • 4. 2. b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Karagöz
 • 4. 2. b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Meddah
 • 4. 2. b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa) Orta Oyunu
 • 4.3. Öğretici Metinler (Tezkire, Tarih)
 • 4.3. Öğretici Metinler (Seyahatname)
 • 4.3. Öğretici Metinler (Mektup, İlmî Eserler)
 • 4.3. Öğretici Metinler (Dinî Eserler)


Leave A Reply