36 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

36 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu otuz altıdır? Trafik kodu 36 olan Kars’ın tüm ilçelerinin plaka kodları.

36 il plaka

36 Plaka Kodu = Kars İline Aittir

Aşağıda 36 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Kağızman
 • Kağızman / 36 K 8000 – 36 K 8999
 • Kağızman / 36 KA 001 – 36 KZ 999
 • Kağızman / 36 M 8000 – 36 M 8999
 • Kağızman / 36 T 8000 – 36 T 8999

Kağızman; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde Kars iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda aynı ilin Tuzluca, güneyde Ağrı ilinin merkez (Karaköse), batıda Kars’ın Sarıkamış, kuzeyde aynı ilin merkez ve Digor ilçeleri çevirir. Merkez bucağından başka Kötek adında bir bucağı, 63 köyü vardır.
Yüzölçümü : 1.679 km2

Kağızman ilçesinin arazisi batı-doğu doğrultulu derince kazılmış Aras vâdisiyle bu çukur alanın kuzey ve güneyinde yer alan yüksek dağları kaplar. Güneydeki dağlar daha yüksektir. Kağızman kasabası güneyinde Aşağıdağ, bunun doğusunda piramit biçimi kütlesiyle uzaklardan dikkati çeken Perli Dağı (3.245 m.) ilçenin önemli dağlarıdır.

Kağızman Yaylası’nı (1.200-1.300 m) çevreler. Aras Irmağı yaylayı ortasından bölerek doğu-batı yönünde akar. Yayla, ırmak tabanından iki yana hafif bir eğimle yükselir. Aras’ı besleyen ırmaklar, yaylayı ırmağa dik olarak yarar. Bir çöküntü havzası olan ırmak vadisi, birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Sert kara ikliminin gözlendiği ilçede, yıllık ortalama sıcaklık 9°C, yağış tutarı 400-540 mm’dir. Batıda seyrek sarıçam ormanlarıyla, yaygın bozkır bitkileri ve çayırlar doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, fiğ, patates, kayısı, elma, armut) ve hayvancılığa (sığır, koyun) dayanır. Aras Irmağı’nı birleşen ve kasabanın yanından geçen vadi boyunca meyve bahçeleri ve kavak ağaçları görülür. Arıcılık ve kümes hayvancılığı da yapılır. Arsenik, asbest, magnezit yatakları vardır. Aras Irmağı’na hafif eğimle alçalan bir yamaçta, Erzurum-Iğdır Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.355 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 76 km uzaklıktadır.

Kasabada tarihî eser hemen hemen yok gibidir. Yalnız, Rus işgali sırasında yapılmış taş kışla ile bir de kilise vardır.

Merkez
 • Merkez / 36 AC 001 – 36 AZ 999
 • Merkez / 36 EA 001 – 36 EA 999
 • Merkez / 36 K 0001 – 36 K 7999
 • Merkez / 36 M 0001 – 36 M 7999
 • Merkez / 36 T 0001 – 36 T 7999
Sarıkamış
 • Sarıkamış / 36 K 9000 – 36 K 9999
 • Sarıkamış / 36 M 9000 – 36 M 9999
 • Sarıkamış / 36 SA 001 – 36 SZ 999
 • Sarıkamış / 36 T 9000 – 36 T 9999

Leave A Reply