38 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

38 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu otuz sekizdir? Trafik kodu 38 olan Kayseri’nin tüm ilçelerinin plaka kodları.

38 Plaka Kayseri

38 Plaka Kodu = Kayseri İline Aittir

Aşağıda 38 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Bünyan
 • Bünyan / 38 FL 001 – 38 FL 999
 • Bünyan / 38 H 0001 – 38 H 9999
 • Bünyan / 38 HC 001 – 38 HC 999

Bünyan; Kayseri İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Elbaşı), 34 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Akkışla, Sarıoğlan ve Sivas’ ın Gemerek, doğudan Pınarbaşı, güneyden Tomarza, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının güney ve güneydoğusunda uzanan Kuramaz Dağı’nda yükselti 2.000 m’ye ulaşır. Yükselti kuzeyde Kızılırmak Vadisi’ne doğru alçalır. Yazlar sıcak kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, yağış tutarı 380-390 mm’dir. Yamaçlarda meşe ve ardıç ağaçları görülür. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve halı dokumacılığına dayanır. Buğday, çavdar, arpa, nohut, fasulye, mercimek, şekerpancarı, ayçiçeği; meyvelerden üzüm ve elma başlıca tarımsal ürünlerdir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Halı dokumacılığıyla ünlüdür. Köylerde, nüfusun büyük bölümü halı dokur. 1929’da işletmeye açılan iplik fabrikası, iplik üretmekte, battaniye ve kumaş dokumaktadır. Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde deniz düzeyinden 1.300 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 45 km uzaklıktadır.

Develi
 • Develi / 38 FR 001 – 38 FR 999
 • Develi / 38 FT 001 – 38 FU 999
 • Develi / 38 TA 001 – 38 TZ 999

Develi; Kayseri İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 49 köyü vardır. İlin güneyinde; batıdan Yeşilhisar, kuzeyden Merkez, doğudan Tomarza, güneyden Yahyalı ve Adana’nın Feke ilçeleriyle çevrilidir. İlçe toprakları, Erciyes Dağı’nın güney kesimleriyle bu dağın güneyindeki Develi Ovası’nı kaplar. Ovanın bir bölümünü oluşturan Sultansazlığı bataklığı, günümüzde ulusal park olarak değerlendirilmektedir. Kuzeyde Erciyes Dağı, güneyde Toros Dağları’nın uzantılarından Develi Dağları, batıda volkanik tepeler yer alır. Kışlar soğuk ve karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, yağış tutarı 370 mm’dir. Ekonomi, tarım (buğday, çavdar, arpa, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği, üzüm, elma, zerdali) ve hayvancılığa (koyun, keçi, sığır) dayanır. Geleneksel dokumacılık, pastırma üretimi, arıcılık da ekonomiye katkı sağlar.

Advertisement

Aynı adla anılan ovanın kuzeydoğusunda, deniz düzeyinden 1.150 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 82 km, Kayseri-Adana Demiryolu’na 31 km uzaklıktadır. İlçe merkezi, bugünkü yerine (Everek) yüzyıl önce kaymıştır. Eski Develi, bugünkü yerleşim merkezinin yaklaşık 3 km güneydoğusunda, küçük bir köy durumundadır.

Hititler döneminde kalma kaya kabartmaları, Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde eski Develi’de surları yıkık Selçuklulardan kalma kale, iki türbe, cami vb tarihsel eserler vardır.

Merkez
 • Merkez / 38 M 0001 – 38 M 558
 • Merkez / 38 AC 001 – 38 AZ 999
 • Merkez / 38 DA 001 – 38 DZ 999
 • Merkez / 38 EA 001 – 38 EZ 999
 • Merkez / 38 FA 001 – 38 FK 999
 • Merkez / 38 FN 001 – 38 FN 999
 • Merkez / 38 FV 001 – 38 FZ 999
 • Merkez / 38 HD 001 – 38 HZ 999
 • Merkez / 38 KA 001 – 38 KZ 999
 • Merkez / 38 LA 001 – 38 LZ 999
 • Merkez / 38 MA 001 – 38 MZ 999
 • Merkez / 38 NA 001 – 38 NZ 999
 • Merkez / 38 PA 001 – 38 PZ 999
 • Merkez / 38 RA 001 – 38 RZ 999
 • Merkez / 38 S 0001 – 38 S 9999
 • Merkez / 38 T 0001 – 38 T 9999
Pınarbaşı
 • Pınarbaşı / 38 E 0001 – 38 E 9999
 • Pınarbaşı / 38 FS 001 – 38 FS 999
 • Pınarbaşı / 38 HA 001 – 38 HA 999
Yahyalı
 • Yahyalı / 38 D 0001 – 38 D 9999

Yahyalı; Kayseri İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 28 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzeyden ve doğudan Yeşilhisar, Develi, güneyden Adana’ nın Feke, batıdan Niğde’nin Çamardı ve Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

Orta Toroslar, yer şekillerinin oluşumunu belirler. Batıda, Aladağlar, doğuda Tahtalı Dağları’nın yükseltileri görülür. Yükselti Aladağlar üzerinde Demirkazık Tepesi’nde 3.756 m, Tahtalı Dağları’nda 2.100 m, kuzeydoğuda Hacılar Dağı’nda 1.812 m’ye ulaşır. En önemli ırmak, Zamantı Çayı’dır. Koraçay ile Karaboğa çaylarından sulamada yararlanılır. İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 8.5°C, yağış tutan 446 mm’dir. Dağ yamaçlarında meşe, ardıç, gürgen ve çam ormanlarıyla bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Irmak boylarında kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, fasulye, nohut, mercimek, şekerpancarı ayçiçeği, elma, üzüm, zerdali başlıca ürünlerdir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Kurşun, çinko, demir yatakları vardır. Aladağlar’ın kuzeydoğu eteğinde, Kocaçay Vadisi’nde, deniz düzeyinde 1.200 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 113 km uzaklıktadır.

Yeşilhisar
 • Yeşilhisar / 38 F 0001 – 38 F 9999
 • Yeşilhisar / 38 YA 001 – 38 YA 999


Leave A Reply