8. Sınıf Türkçe Dersi Parçada Anlam Konusu İle İlgili Testler

0
Advertisement

8. sınıf Türkçe dersi, Parçada Anlam konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf Türkçe testlerinin yer aldığı sayfamız.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Parçada Anlam İle İlgili Testler

Test 1

1. O, yaşama savaşını, kişiliğinden aldığı güçle düşe kalka sürdüren, hep yenilen ama yalnızca yenilgiye yenilmeyen hayat dolu bir insandı.
Bu parçada anlatılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaşama bağlı
B) Azimli
C) Kararlı
D) Çaresiz

2. Bazıları saflık eder, yaz için planlar kurar. Bazı işlerini tatilde görecektir. Bazı kitapları bir kısım dergileri ayırır, yazın bunları okuyacağım der, aldanır. Günler gelir geçer eli ne işlere ne de kitap ve dergilere uzanır. Çünkü mevsim yazdır ve tatildir.

Parçanın genelinde yazar neyden söz etmektedir?

A) Tatilde günlerin çok çabuk geçtiğinden
B) Yaz tatili için yapılan planların havada kaldığından
C) Yaz tatilinde kitap ve dergilerin okunmadığından
D) Yaz tatillerinin amacına uygun olarak geçirilmediğinden

Advertisement

3. Kasaba ne köy ne kent; ikisinin karışımı bir yerleşim merkezidir. Türkiye’yi en iyi yansıtan yerleşim örneğidir bence kasaba. Kasaba kültürü bütün yaşamımızı etkiler. Kasaba görgüsü her yönüyle davranışlarımıza, ilişkilerimize yansır. Bu parçada kasabayla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Köy kent karışımı olduğuna
B) Çok gelişmiş yerleşim merkezleri olduğuna
C) Türkiye’yi yansıttığına
D) Kültür yaşamımızı etkilediğine

4. O mu? Sandığın gibi değildir. Karda gezip izini belli etmez. Ne kadar yakın olmaya çalışırsan çalış, yine de onun nelerle uğraştığını, ne işler çevirdiğini anlayamazsın. Kendisinden böyle söz edilen bir kimseyi aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?

A) Kurnaz tilki
B) Güçlü Aslan
C) Çalışkan karınca
D) Tembel Ağustos Böceği

5. Kırkı aşkın kitap çıkaran bu yayınevinin dikkati çeken bir özelliği çok iyi kitaplar seçmesi. Bunlar kimsenin aklına gelmeyen, titizlikle araştırılıp bulunmuş kitaplar. Ayrıca bu yayınevi kitapların basımına özen gösteriyor; çevirilerin düzgün ve doğru olmasına dikkat ediyor. Her kitabın sonuna yazar ve yapıt adlarını gösteren bir dizin ve kaynakça ekliyor. Bu özelliklerin hepsi nitelikli bir baskı ile buluştuğunda ortaya iyi kitaplar çıkıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilen iyi kitabın özelliklerinden değildir?

A) Kaliteli bir baskısının olması
B) Sonunda sözlük ve kaynakçanın bulunması
C) Tercümelerin doğru olarak yapılması
D) Konu seçimine önem vermesi

Advertisement

6. Bitlis’ten Amerika’ya göçen bir ailenin çocuğu olan yazar, tarım işçiliğinden gazeteciliğe kadar, çeşitli işler yapmış biridir. Çoğunlukla “küçük insanların” dünyasını anlattığı öyküleriyle üne kavuşmuştur.
Bu parçadan yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Öykülerinde çocukların dünyasını anlatmıştır.
B) Ailesi Türkiye’den Amerika’ya göç etmiştir.
C) Çeşitli mesleklerde çalışmıştır.
D) Öykü alanında başarılı olmuştur.

7. Ailede tüm yükümlülükleri üzerine alan, çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tutan anne babalar yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen bireyler yetiştirir.
Bu cümlede anlatılan bireyler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anne babalarına benzer davranışlar gösterir.
B) Zorlukları yenmek için başkalarından yardım beklerler.
C) İçinde bulundukları topluma liderlik yapabilirler.
D) Kendilerine güveni kaybetmişlerdir.

8. Beri de taklitçi biriyim. Her modayı yaparım. Altı yedi sene önce gördüm ki herkes bıyıklarını Amerikanvari kesiyor. Benim de hemen kestiğimi tahmin edersiniz. Evet ben de pala bıyıklarımı sırf taklitçilik gayesiyle kestirdim.

Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisini özellikle söyleyebiliriz?

A) Kendine güvenen
B) Modadan etkilenen
C) Sıradışı davranan
D) Çevresini küçümseyen

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?

A) Gözlem yeteneği güçlü yazarlar konu sıkıntısı çekmezler.
B) Öykülerde konu olarak genelde insan ve deniz işlenir.
C) Her eser, yazardan okuyucuya bir mektuptur.
D) Eleştirmenin bu görüşüne güvenmeyen sanatçı başarılı olamaz.

10. Türkçe, yabancı kökenli sözcükleri kendi kurallarına uydurarak benimsemiştir. Dille ilgili bu gerçeği Türkçeye girmiş kimi yabancı sözcüklerde görebiliriz. Mesela, Arapça kökenli mümkin “mümkün”e, Farsça kökenli hâste “hasta”ya, İtalyancadan gelme brillante “pırlanta”ya dönüşmüştür.
Bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağı-dakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Örneklendirme
B) Karşılaştırma
C) Tanık Gösterme
D) Benzetme

11. 1. Merakla bu yığınlara yaklaştık.
2. Ova, güneşli ve dalgasız bir denizden daha da düzdü.
3. Uzaklarda bir insan boyu yüksekliğinde kubbeleşmiş küçük toprak yığınları vardı.
4. Güneye doğru indiğimizde göz alabildiğine uzanan bir ovayla karşılaştık.
5. Bunların, bizim evlerimizden çok daha küçük pencerelerinden bakınca içinde yaşayan insanları gördük.
Yukarıdaki numaralı cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?

Advertisement

A) 1-2-3-4-5
B) 2 -3- 4 -5-1
C) 4-2-3-1-5
D) 4-2-5-3-1

12. Sanat eseri, içerikte biçiminden örülmüş bölünmez bir bütündür. Öyleyse tek başına ne içerik ne de biçim bir eseri değerli kılmaya yetmez. Bundan ötürü…

Bu parça en uygun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) birçok eser biçimce zayıf olduğundan başarı kazanamamıştır.
B) bir eserin değerlendirilmesini yalnızca biçim ya da içeriğe göre yapmak, yanlıştır.
C) içeriği hiçe sayan sanat eserleri kısa sürede unutulmuştur.
D) bir sanat eserinde üslup ve içerik ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

13. (1) Dünya, onu anlatan kitaplardan, dergilerden, yazılardan çok daha hızlı bir biçimde yol alıyor. (2) Hayat şartlarının değişmesi bizi yer yer zor durumda bırakıyor. (3) Ne yazarsak yazalım, ne anlatırsak anlatalım dünya yine bizim önümüzde. (4) Onun şaşırtıcı hızına, değişimine kalem uydurmak mümkün değil.
Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

14. Açıkça söylemek gerekirse, bu sanatçının başarısı, işlediği konulardan değil, en geniş kapsamlı bir düşünceyi en az sözcükle anlatabilme gücünden doğmaktadır.
Bu parçada sanatçının başarısı eserlerinin hangi özelliğine bağlanmıştır?

A) İçeriğine
B) Doğallığına
C) Özlülüğüne
D) Özgünlüğüne

15. Soğuk bir İstanbul sabahı… Gökyüzünde bulut kaynıyor, yağmur yağdı yağacak. Sokaklar, işe yetişmek için koşuşanlarla dolu. İnsanlar rayların üzerinden sağa sola bakarak hızlı adımlarla geçiyor. Bir banliyö treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol alıyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Görme
B) Dokunma
C) Koklama
D) İşitme

16. Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yerlerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını kurtarmışsın yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

A) Açıklama
B) Öyküleme
C) Tanık gösterme
D) Karşılaştırma

Advertisement

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – B
4 – A
5 – D
6 – A
7 – C
8 – B
9 – D
10 – A
11 – C
12 – B
13 – B
14 – C
15 – C
16 – B

Leave A Reply