Abdurrahman Gafiki

0
Advertisement

Abdurrahman Gafiki Kimdir? Abdurrahman Gafiki hayatı, biyografisi, hakkında bilgi.

ABDURRAHMAN GAFİKİ (Ö. 732)

İspanya’daki Endülüs Emevi Devletinin ünlü vali ve serdarıdır. İspanya fatihi Musa bin Nusayr ile onun oğlu Abdülaziz’in adamıdır. II. Yezid’in halifeliği devrinde Erbune valisi ve İspanya yarımadası sağ kıyıları komutanı olmuştu. İlki 721, ikincisi 728 de olmak üzere ordularıyla Pirene Dağlarını aşarak şimdiki Fransanın bulunduğu Goller ülkesine girdi, Bordeaux şehrini aldı. Hişman’ın halifeliği zamanında, Endülüs genel valisi Ubeyde tarafından 730 yılında Endülüs valisi tayin edilmiştir. 732 de Goller ülkesine yaptığı yeni hücumda, komutanlarının arasındaki geçimsizlik yüzünden Charles-Martel’in ordusuna yenildi. Avrupalı tarihçiler bu mağlubiyet sayesinde, Avrupanın Endülüs hakimiyeti altına girmekten kurtulduğunu söylerler. Abdurrahman Gafiki o zamanlar Batı Avrupada bir masal kahramanı tesiri bırakmış, hatta adı Fransızları yıllarca titretmiştir. Fransız kadınlarının haşarı çocuklarını yıllarca «Abdareme geliyor!» diye korkuttukları söylenir.


Leave A Reply