Ağ Mimarı Ne Demek? Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları ve Alması Gereken Eğitimler

0
Advertisement

Ağ mimarı ne demek? nedir? Ne iş yapar? Ağ mimarının görev ve sorumlulukları nelerdir? Kimler ağ mimarı olarak çalışabilir? Hangi eğitimler alınmalı ve hangi özellikler taşınmalıdır?

Ağ mimarı, bir bilgisayar ağının tasarımından sorumlu olan kişidir. Ağ mimarı, bir şirketin veya organizasyonun ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak, ağ altyapısının nasıl oluşturulması gerektiği konusunda kararlar alır ve bu kararları uygulamaya geçirir.

Ağ mimarı, ağdaki farklı bileşenlerin (sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar, firewall’lar, depolama sistemleri vb.) yerleşimi, ağ protokolleri, güvenlik önlemleri, veri iletim hızları, ağ trafiği yönetimi gibi konuları göz önünde bulundurarak ağın yapısını planlar. Ayrıca, mevcut teknolojileri takip ederek yeni ekipmanlar, yazılımlar veya güncellemeler hakkında bilgi sahibi olur ve bunları ağa entegre eder.

Ağ mimarı aynı zamanda ağın ölçeklenebilirliği, performansı, güvenliği ve yedekliliği gibi faktörlerin de dikkate alınmasını sağlar. Bütün bunları yaparken, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve iş gereksinimlerini karşılamak için uygun bir ağ altyapısı sağlamaya çalışır.

Ağ mimarları, genellikle bilgisayar bilimi, bilgisayar ağları, elektronik veya telekomünikasyon mühendisliği gibi ilgili bir alanda uzmanlaşmış kişilerdir. Ayrıca iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri ve analitik düşünme gibi yeteneklere sahip olmaları da önemlidir, çünkü ağ mimarları, iş gereksinimlerini anlamak ve teknik bilgileri paylaşmak için farklı paydaşlarla etkileşim halinde olurlar.

Ağ Mimarı Ne Demek? Kimdir?

Advertisement

Ağ Mimarı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ağ mimarının işi, bir bilgisayar ağının tasarımından sorumlu olmaktır. Aşağıda ağ mimarının temel görev ve sorumluluklarını bulabilirsiniz:

  1. Ağ gereksinimlerini belirleme: Ağ mimarı, şirketin veya organizasyonun iş gereksinimlerini anlamak için paydaşlarla işbirliği yapar. Bu gereksinimler, ağın ölçeği, performans beklentileri, güvenlik gereksinimleri, bant genişliği ihtiyaçları, yedeklilik ve yedekleme gereksinimleri gibi faktörleri içerir.
  2. Ağ tasarımı ve planlaması: Ağ mimarı, belirlenen gereksinimlere dayanarak ağın yapısını planlar ve tasarlar. Bu, ağ topolojisi, cihaz yerleşimi, ağ protokolleri, veri iletim hızları, ağ segmentasyonu ve güvenlik önlemlerini içerir. Ağ mimarı ayrıca mevcut ve gelecekteki büyüme ihtiyaçlarını dikkate alarak ölçeklenebilir bir tasarım oluşturur.
  3. Ekipman seçimi ve entegrasyonu: Ağ mimarı, ağa entegre edilecek ekipmanları seçer. Bu, sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları, depolama sistemleri, ağ izleme araçları gibi bileşenleri içerir. Ağ mimarı, ekipmanların uyumluluğunu değerlendirir ve uygun yapılandırmaları gerçekleştirir.
  4. Ağ güvenliği sağlama: Ağ mimarı, ağın güvenliğini sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini planlar ve uygular. Bunlar, güvenlik duvarları, ağ erişim denetimi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları, saldırı tespit sistemleri ve veri şifreleme gibi önlemleri içerir. Ağ mimarı ayrıca güvenlik açıklarını tespit etmek ve düzeltmek için düzenli güvenlik denetimleri yapar.
  5. Ağ performansının izlenmesi ve optimizasyonu: Ağ mimarı, ağın performansını sürekli olarak izler ve gerektiğinde iyileştirmeler yapar. Bu, ağ trafiğinin analizi, bant genişliği yönetimi, ağ kaynaklarının optimizasyonu ve performans sorunlarının giderilmesi gibi faaliyetleri içerir. Ağ mimarı, ağın hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak için proaktif önlemler alır.
  6. Yönetim ve dokümantasyon: Ağ mimarı, ağ altyapısının yönetimini ve dokümantasyonunu sağlar. Bu, ağ yapılandırması, IP adreslemesi, ağ cihazlarına ilişkin yapılandırma dosyaları, ağ envanteri, ağ topolojisi ve diğer ağ bileşenleriyle ilgili belgelerin düzenlenmesini içerir. Bu dokümantasyon, ağın işletilmesi, bakımı ve sorun giderilmesi için önemli bir kaynak oluşturur.
  7. Teknoloji takibi ve güncelleme: Ağ mimarı, mevcut teknolojileri izler ve ağa uygulanabilecek yeni teknolojileri araştırır. Bu, yeni ağ protokolleri, güvenlik standartları, ağ yönetim araçları ve diğer ilgili gelişmeleri takip etmeyi içerir. Ağ mimarı, ağa entegre edilecek yeni ekipmanlar veya yazılımların seçiminde ve güncellemelerin gerçekleştirilmesinde rol oynar.
  8. Sorun giderme ve destek: Ağ mimarı, ağdaki sorunları tespit etmek ve çözmek için teknik destek sağlar. Bu, ağda meydana gelen kesintilerin giderilmesi, ağdaki performans sorunlarının çözülmesi ve ağ kullanıcılarının teknik sorunlarına yardımcı olmayı içerir. Ağ mimarı, kullanıcılar ve diğer IT ekipleri ile etkileşim halinde çalışarak sorunları hızlı bir şekilde çözer.
  9. Proje yönetimi: Ağ mimarı, ağ projelerinin planlanması, uygulanması ve yönetimiyle ilgili görevleri üstlenir. Bu, ağ altyapısının genişletilmesi, yeni bir ofis veya şube için ağ kurulumu veya ağ güvenliği yükseltmeleri gibi projeleri içerir. Ağ mimarı, proje süreçlerini takip eder, kaynakları yönetir ve proje hedeflerinin zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Ağ mimarının görev ve sorumlulukları, şirketin veya organizasyonun ağ altyapısının etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarım, planlama, yönetim ve sorun giderme gibi bir dizi faaliyeti kapsar.

Ağ Mimarı Olmak İçin Gerekenler

Ağ mimarı olmak için aşağıdaki becerilere, bilgilere ve yeteneklere sahip olmanız önemlidir:

 1. Ağ teknolojilerine hakim olmak: Ağ mimarı olarak çalışmak için TCP/IP protokolleri, ağ yönlendirme, anahtarlamaya ilişkin temel bilgilere sahip olmanız gerekir. IP adreslemesi, VLAN’lar, VPN’ler, MPLS gibi konulara aşina olmanız önemlidir.
 2. Ağ tasarımı ve mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak: Ağ mimarı olmak için ağ tasarımı konusunda iyi bir anlayışa sahip olmanız gerekmektedir. Ağ topolojileri, LAN ve WAN tasarımı, yedeklilik stratejileri gibi konulara hakim olmalısınız.
 3. Ağ güvenliği: Ağ mimarları, ağ güvenliği konusunda bilgili olmalıdır. Güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, kimlik doğrulama ve yetkilendirme protokolleri gibi güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Ağ mimarları, ağın güvenliğini sağlamak için güvenlik politikalarını ve standartlarını belirleme yeteneğine sahip olmalıdır.
 4. İletişim ve işbirliği becerileri: Ağ mimarları, farklı paydaşlarla, müşterilerle ve diğer IT ekipleriyle etkileşim halinde olurlar. İyi iletişim ve işbirliği becerilerine sahip olmak, gereksinimleri anlamak, çözümleri açıklamak ve projeleri yönetmek için önemlidir.
 5. Problem çözme yeteneği: Ağ mimarları, ağdaki sorunları tespit etmek ve çözmek için analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmalıdır. Sorun giderme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve hızlı çözümler üretebilmek önemlidir.
 6. Proje yönetimi: Ağ mimarları, projeleri planlamak, kaynakları yönetmek ve proje hedeflerine ulaşmak için proje yönetimi becerilerine sahip olmalıdır. Zaman yönetimi, bütçe yönetimi ve proje takibi gibi becerilere sahip olmak önemlidir.
 7. Sürekli öğrenme ve güncel kalma: Teknolojideki hızlı değişimler göz önüne alındığında, ağ mimarları olarak sürekli olarak öğrenmeye ve güncel kalmaya açık olmalısınız. Yeni teknolojileri takip etmek, eğitimlere katılmak ve sertifikasyonlar edinmek size avantaj sağlayacaktır.

Ağ Mimarı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ağ mimarı olmak için aşağıdaki eğitimleri almanız faydalı olacaktır:

 1. Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği: Ağ mimarı olmak için temel bir eğitim almanız önemlidir. Bilgisayar bilimi veya bilgisayar mühendisliği gibi bir alanda lisans derecesi edinmek, temel bilgisayar ve ağ konularında derin bir anlayış geliştirmenizi sağlar.
 2. Ağ ve İletişim Teknolojileri Dersleri: Ağ mimarlığı konusunda bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için ağ ve iletişim teknolojileri derslerine katılmanız önemlidir. Bu dersler, ağ protokolleri, ağ tasarımı, ağ güvenliği, anahtarlamalar, yönlendirme ve ağ yönetimi gibi konuları kapsar.
 3. Ağ Sertifikasyonları: Ağ mimarı olmak için sektör tarafından tanınan ağ sertifikasyonları almanız faydalı olacaktır. Örneğin, Cisco Certified Network Professional (CCNP), Juniper Networks Certified Internet Professional (JNCIP) veya CompTIA Network+ gibi sertifikalar ağ mimarlığı konusundaki bilgi ve yeteneklerinizi kanıtlamanıza yardımcı olabilir.
 4. Ağ Mimarlığı Eğitim Programları: Bazı kurumlar ve eğitim sağlayıcıları, ağ mimarlığı konusunda özel eğitim programları sunmaktadır. Bu programlara katılarak ağ tasarımı, ağ güvenliği, ağ yönetimi ve performans optimizasyonu gibi konularda derinlemesine bilgi edinebilirsiniz.
 5. Pratik Deneyim: Ağ mimarı olmak için pratik deneyim elde etmek önemlidir. Staj veya iş deneyimi fırsatlarından yararlanarak gerçek projelerde çalışarak uygulamalı becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu, ağ yapılandırması, sorun giderme, ağ güvenliği uygulamaları ve ağ performans analizi gibi alanlarda pratik deneyim kazanmanızı sağlar.
 6. Kendi Kendine Öğrenme: Ağ teknolojileri hızla değiştiği için kendi kendinize öğrenme yeteneğinizin güçlü olması önemlidir. Kitaplar, çevrimiçi kaynaklar, videolar ve uygulamalar aracılığıyla sürekli olarak yeni teknolojileri ve trendleri takip etmek ve kendinizi güncel tutmak önemlidir.

Ağ mimarı olmak için, teknik bilginin yanı sıra analitik düşünme, problem çözme, iletişim ve proje yönetimi gibi becerilere de sahip olmanız önemlidir. Ağ mimarı olmak için, teorik bilgiyi pratik deneyimle birleştirmek önemlidir. Staj veya iş deneyimi gibi fırsatları değerlendirerek gerçek projelerde çalışarak uygulamalı becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Advertisement


Leave A Reply