Ager Publicus Nedir?

0

Ager Publicus ne demektir? Ager Publicus tarihi, toprakları, Ager Publicus hakkında bilgi.

Ager Publicus; Eski Roma’da savaşlarda elde edilen ve Roma halkına verilen topraklardır. Devlet bu toprakları satar, kiralar ya da ücret karşılığında yurttaşlara dağıtırdı; asıl yararlananlar ise politika, adalet, ekonomi ve din alanlarında ayrıcalıklı bir sınıf olan particilerdi. Yoksul pleplere ve müttefik Latinlere dağıtılmasını öngören bir yasa tasarısı Meclis’te kabul edilmedi (İÖ 486).

Plep tribünleri G. Licinius Stolo ile L. Sextius Lateranus’un Meclis’e kabul ettirdikleri (İÖ 367) Sextius-Licinius Yasaları (Leges Sixtius Liciniae), Ager Publicus üzerindeki orta ve büyük çiftliklere sınırlama getiriyor; orta ve küçük çiftçiyi koruyor ve buna bağlı olarak devletin askeri gücünü arttırıyordu. Bir süre sonra bu yasa uygulanmamaya başladı. Semproniuslar ailesinden Tiberius Gaius, Halk Tribünü seçildiğinde (İÖ 33) Sextius-Licinius Yasası’nın yeniden yürürlüğe konmasını; geri verilen toprakların parsellenmesini ve küçük çiftlikler oluşturularak ücret karşılığında topraksız yurttaşlara dağıtılmasını; toprakların satılmaksızın işletme ücretinin babadan oğula geçmesini önerdi. Gaius Grachus da Halk Tribünü seçildiğinde (İÖ 124), Ager Publicus’un dağıtımı ve kullanımıyla ilgili bir yasa düzenledi. Büyük toprak sahiplerinin karşı koymaları yüzünden Grachus Kardeşler soruna tam bir çözüm getiremediler. Durumun giderek karışması üzerine Sezar, Ager Publicus’un parsellenmesi hakkında iki yasa çıkardı. Vespasianus (İS 69-79), ekonomiyi düzenlerken yönetim ve din yapılarının dışında kalan bütün toprakları İulius-Claudiuslar soyuna verdi.


Leave A Reply