Alfabe Boyama Sayfaları – Okul Öncesi Alfabe Harfleri Boyama Etkinlikleri

0
Advertisement

Okul öncesi çocuklar için alfabe, alfabedeki harfler boyama sayfaları, boyama çizimleri. Alfabe boyayarak harfleri öğreniyoruz.

Alfabe Boyama Sayfaları

Alfabenin tarihi, bin yıldan daha uzun bir süredir yazı tarihine kadar Eski Mısır’da başlar. İlk saf alfabe, Mısır’daki Semitik işçilerin dilini temsil etmek için MÖ 2000 civarında ortaya çıktı ve Mısır hiyerogliflerinin alfabetik ilkelerinden türetildi.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: pixy.org

Alfabe veya abece, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisidir. “Abece” kelimesi, Türkçedeki ilk üç harfin okunuşundan oluşur. Benzer biçimde Fransızca kökenli “Alphabet” kelimesinden Türkçeye geçen “alfabe” sözcüğü, eski Yunancadaki ilk iki harf olan “alfa” ile “beta”nın okunuşundan gelir.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: wikimedia.org

Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edildi. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur. 8 ünlü, 21 ünsüz harf vardır.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: wikimedia.org

Latin veya Roman alfabesi, günümüzün birçok dilini yazmak için kullanılan bir yazı sistemidir. Bugün dünyada en çok kullanılan yazı sistemidir. Batı Avrupa’nın neredeyse tüm dilleri ve bazı Doğu Avrupa dilleri için resmi yazıdır. Ayrıca Türkçe, Vietnamca, Malay dili, Somali, Swahili ve Tagalog gibi bazı Avrupa dışı diller tarafından da kullanılmaktadır. Hintçe, Urduca, Sırpça ve Boşnakça gibi diller için alternatif bir yazı sistemidir.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: pixabay.com

Türkler, ilk olarak millî bir alfabe olan 38 harfli Orhun alfabesini kullanmışlardır. Bu alfabe ile yazılan ilk yazı örnekleri MÖ 5. yüzyılda Issıg (Esik) Kurganında bulunmuştur. Daha sonra 9. yüzyıldan sonra kısa bir süre Uygur alfabesi olarak anılacak olan 18 harfli Sogd alfabesini kullandılar. İslamiyetle birlikte Arap alfabesi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Advertisement
Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: pixabay.com

Rusya, Orta Asya Türklerinin alfabesini 1926’da Latin alfabesine, 1930’da ise Kiril Alfabesine çevirmiştir. Türkiye, 1928’de Latin alfabesini kullanmaya başlamıştır. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk ülkeleri bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra Latin Alfabesine geçmişlerdir.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: pixabay.com

Ancak Kazakistan ve Kırgızistan gibi Kiril alfabesini sürdüren ülkeler de bulunmaktadır. Bugün Türkler arasında en yaygın alfabe, Latin ve Kiril alfabeleridir.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: pixy.org

Reformcuların belirttiği gibi, eski Arap alfabesini öğrenmek yeni Latin alfabesinden çok daha zordu.

Alfabe Boyama Sayfaları

Kaynak: pixy.org

Ancak 1932’de Türk Dil Kurumu’nun kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kampanyalar, ülke çapında Halk eğitim merkezlerinin açılması ve Atatürk’ün okuma yazma kampanyalarına kişisel katılımı gibi pek çok başka etken de bu sürece katkıda bulundu.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply