Alternatif Akım Nedir?

0
Advertisement

AC kısaltması ile bilinen Alternatif Akım tanımı ve Alternatif Akım ile ilgili olarak temel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Alternatif Akım

Alternatif Akım Nedir?

Alternatif Akım, bir kapalı devre içindeki yönü devre sabitlerinden bağımsız olarak belirli bir f frekansıyla sürekli biçimde değişen elektrik akımıdır. Bu akımın herhangi bir andaki zamana bağlı olarak değişen değeri I=I0 Sin 2 π ft denklemiyle belirlenir.

I0 akımın tepe değeri, f frekans ve t zaman birimidir.

Alternatif akım genellikle I0 tepe değeri ya da akımın ortalama karekök değeriyle çok ender olarak da bir pozitif yan çevrim süresindeki akımın aritmetik ortalaması alınarak ölçülür.


Alternatif Akım Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Alternatif akım, değişken akım olarak da bilinir, periyodik (devirli) olarak yön değiştiren elektrik akımıdır. Sıfırdan başlar, sürekli artarak bir maksimum değere ulaştıktan sonra yeniden sıfır olacak biçimde azalır, ardından ters yönde maksimum değerine ulaşıp tekrar sıfıra döner ve bu çevrim sürekli olarak yinelenir.

Advertisement

Akımın, art arda iki çevrimde belli bir değere ulaşması için gereken zaman aralığına periyot ya da devir, bir saniyedeki periyot ya da devir sayısına frekans, hem artı, hem eksi yönündeki maksimum değerine de genlik adı verilir.

Saniyedeki devir sayısı (hertz) 50 ya da 60 kadar olan düşük frekanslı alternatif akım konutlarda ve iş yerlerinde kullanılır. Frekansı 100 megahertz (saniyede 100 milyon devir) dolayında olan alternatif akımın kullanım alanı şöyledir. Televizyon sistemleri, frekansı 1.000 megahertz ya da daha fazla olan alternatif akımın kullanım alanı ise radar ve mikrodalgayla haberleşme sistemleridir.


Leave A Reply