Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı nerededir, ne zaman yapılmıştır, özellikleri nelerdir? Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı tarihçesi hakkında bilgi.

Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, İstanbulda, Anadolu Hisarı’nın yaklaşık 1 km kuzeyinde, Boğaziçi’nin ayakta duran en eski yalısıdır.

1699’da, II. Mustafa döneminin sadrazamlarından olan, Köprülü ailesinden Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Eskiden asıl yaşama mekânları ile geniş bir haremi, mutfağı ve hamamı da içeren büyük bir yapı topluluğundan bugün yalnız selamlık divanhanesi ayakta kalmıştır. Bu bölüm uzun yıllar özgün işleviyle, yani erkek konuklar için bir kabul salonu olarak kullanıldı. Orta sofalı plan şemasına göre tasarlanmış olduğu anlaşılan harem dairesi, selamlığın yaklaşık 80 m kadar güneyinde yer almaktaydı. Bu bölüm, büyük bir olasılıkla 19. yüzyılın sonlarında yanıp ortadan kalkmıştır.

Deniz kıyısına yerleştirilmiş olan ahşap divanhane payandalarla desteklenmiş bir çıkmayla denize doğru taşmaktadır. Hemen arkada kalan ve yapıyı bağımsız bir konut haline dönüştüren bölüm ise 19. yüzyılın ikinci yarısında eklenmiştir. Burasının, yapının özgün tasarımında da bulunan servis mekânlarının yerini aldığı düşünülmektedir. Divanhane 1650-1750 arasında oldukça yaygın biçimde uygulanmış bir şemanın bugüne kalmış tek örneğidir. Ortadaki ahşap kubbeyle örtülü kare mekâna üç kenarından birer yan mekân eklenmiştir. Geniş dizi pencerelerle dışa açılan bu yan mekânlar içeride üç duvar boyunca sedirlerle kuşatılmıştır. Orta mekânda ise mermer selsebilli bir havuz yer alır. Yapının içi zengin kalem işi bezemelerle donatılmıştır. Eskiden pencereleri örten kepenkler bugün ortadan kalkmıştır. 1956’da çok yetersiz düzeyde de olsa, onarılan yapı bugün oldukça harap durumdadır.

Advertisement

Leave A Reply