Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) bölümü, öğrencilere ameliyathane süreçlerini yönetme ve cerrahi ekiplerle işbirliği yapma becerilerini kazandıran bir programdır. Mezunlar, hastanelerde, ameliyathanelerde, tıp merkezlerinde ameliyathane hizmetlerini yürütebilirler.

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri, tıbbi alanda hizmet veren bir meslek dalıdır. Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Mesleki Yüksekokulu bölümü, öğrencilere ameliyathane süreçlerini yönetme, ameliyat öncesi ve sonrası bakımı gerçekleştirme ve cerrahi ekip ile işbirliği içerisinde çalışma becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

Bu bölümde öğrencilere ameliyathane düzeni, sterilizasyon yöntemleri, ameliyathane ekipmanlarının kullanımı, ameliyat sırasında hastaya yardımcı olma ve anesteziye destek verme gibi konular öğretilir. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın bakımı, yara pansumanı ve enfeksiyon kontrolü gibi konular da ele alınır.

Ameliyathane Hizmetleri programı, sağlık sektöründe çalışmak isteyen ve ameliyathane ortamında görev almak isteyen kişiler için uygun bir seçenektir. Mezunlar, hastanelerde, ameliyathanelerde, tıp merkezlerinde, cerrahi kliniklerde ve sağlık kuruluşlarında ameliyathane hizmetlerini yürütmek üzere iş bulabilirler.

Bu programı tamamlayan mezunlar, sağlık sektöründe cerrahi ekiplerle birlikte çalışma, ameliyat süreçlerini organize etme ve ameliyathane ortamında gerekli önlemleri alabilme becerilerine sahip olurlar.

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) mezunları, sağlık sektöründe çeşitli rollerde çalışabilirler. İş olanakları, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezleri, cerrahi klinikler ve sağlık kuruluşları gibi sağlık hizmeti sunan yerlerde bulunabilir. Mezunlar, ameliyathane ortamında uzmanlık gerektiren çeşitli görevleri yerine getirebilirler. İş yapabilecekleri bazı pozisyonlar şunları içerir:

 1. Ameliyathane Teknisyeni: Ameliyat öncesi ve sonrası hazırlıkları yapmak, ameliyat masasını düzenlemek, cerrahi ekipmanları sterilize etmek ve ameliyat sırasında cerrahi ekibe yardımcı olmak gibi görevleri yerine getiren kişidir.
 2. Ameliyathane Hemşiresi: Ameliyat öncesi hasta değerlendirmesi yapmak, ameliyat öncesi ve sonrası bakım sağlamak, ameliyat sırasında cerrahi ekibe destek olmak ve hasta güvenliğini sağlamak gibi hemşirelik görevlerini yerine getiren kişidir.
 3. Ameliyathane Koordinatörü: Ameliyathane programını düzenlemek, cerrahi ekibin ve ameliyat sürecinin koordinasyonunu sağlamak, ameliyat öncesi ve sonrası hazırlıkları organize etmek gibi yönetimsel görevleri yerine getiren kişidir.
 4. Sterilizasyon Teknisyeni: Ameliyat öncesinde ve sonrasında cerrahi aletlerin sterilizasyonunu gerçekleştiren kişidir. Sterilizasyon yöntemlerini bilir ve ameliyat ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
 5. Ameliyathane Sorumlusu: Ameliyathanenin yönetiminden sorumlu kişidir. Personel yönetimi, bütçe planlaması, kaynak yönetimi gibi görevleri yerine getirir ve ameliyathane hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Bu pozisyonlar mezunların çalışabileceği genel görevlerdir. Ancak, mezunlar aynı zamanda özel bir uzmanlık alanına yönelerek, örneğin kardiyak cerrahi, nöroloji cerrahisi veya plastik cerrahi gibi belirli bir cerrahi branşta uzmanlaşabilirler. Mezunlar, cerrahi ekiplerle birlikte çalışarak ameliyat süreçlerini yönetme ve hastaların güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol oynarlar.

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere çeşitli eğitimler verilir. Bu eğitimler, ameliyathane ortamında çalışma becerilerini kazanmalarını sağlamak üzere teorik ve pratik derslerden oluşur. İşte bu bölümde alabileceğiniz bazı temel eğitimler:

 1. Temel Tıbbi Bilimler: Anatomi, fizyoloji, farmakoloji, mikrobiyoloji gibi temel tıbbi bilimlere ilişkin dersler alırsınız. Bu dersler, ameliyat sürecinde hastanın anatomik yapısını anlamak ve tıbbi terimleri anlamlandırmak için önemlidir.
 2. Ameliyathane Teknikleri: Ameliyat öncesinde ve sonrasında uygulanması gereken prosedürler, ameliyat masası düzenlemesi, ameliyat alanının hazırlanması, cerrahi aletlerin sterilizasyonu gibi konularda eğitim alırsınız.
 3. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon: Ameliyat ekipmanlarının sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olursunuz. Sterilizasyonun önemi, farklı sterilizasyon yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl uygulanacağı gibi konuları öğrenirsiniz.
 4. Anestezi Yardımcılığı: Ameliyat sırasında anestezi ekibine destek verme konusunda eğitim alırsınız. Anestezi ilaçlarının hazırlanması, anestezi cihazlarının kullanımı, hastanın anestezi öncesi ve sonrası bakımı gibi konuları öğrenirsiniz.
 5. Cerrahi İşlemler ve Teknikler: Farklı cerrahi işlemler ve teknikler hakkında temel bilgiler edinirsiniz. Cerrahi prosedürlerin adımları, cerrahi aletlerin kullanımı, cerrahi takımın rolü ve cerrahi ekibe yardımcı olma konularında eğitim alırsınız.
 6. İletişim ve İnsan İlişkileri: Ameliyathane ortamında hastalarla ve cerrahi ekiple etkili iletişim kurma becerilerini geliştirirsiniz. Hastaların endişelerini anlama, empati kurma ve iletişim engellerini aşma gibi konular üzerinde çalışırsınız.

Bu eğitimlerin yanı sıra staj programları da bölümün bir parçası olabilir. Stajlar, öğrencilerin ameliyathane ortamında gerçek çalışma deneyimi kazanmalarını sağlar ve öğrenilen bilgileri uygulama fırsatı sunar.

Ameliyathane Hizmetleri

90%
90%
Awesome

Bölüm mezunu, Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

 • İş İmkanları
  9
 • Kazanma Zorluğu
  9

Leave A Reply