Amy Winehouse, Like Smoke Çevirisi

0
Advertisement

Amy Winehouse Like Smoke Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Amy Winehouse Like Smoke şarkısının Türkçe sözleri.İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Amy Winehouse

Kaynak: commons.wikimedia.org

Amy Winehouse – Like Smoke Çevirisi

 • I never wanted you to be my man
  Hiç bir zaman senin benim erkeğim olmanı istemedim
  I just need your company
  Sadece senin arkadaşlığına ihtiyacım vardı
  Don’t want to get dependent on
  Bağımlı olmak istemiyorum
  Your time then lose the way you love me
  senin zamanına ve sonra ve sonra bana olan sevgini kaybetmek
  Like smoke, I hung around in the unbalanced
  Bir duman gibi, dengesizliğin etrafında asılı kaldım
  Woah, ohhhh!
 • It’s not a movie, this is not a script or proofread
  Bu bir film değil, bir senaryo veya bir prova değil
  I’ll spit some untruths to dumb fools and groupies
  Dilsiz aptallara ve gruplara söylenen yalanlara tüküreyim
  Fun to punctuate, pronunciate the funds I make
  Eğlence bitti, kazandığım paralardan bahset
 • ? put in your face
  ? yüzüne koy
  Oh my mistake, you’re not a floosy? Then excuse me
  h, benim hatam, sen bir o… değilsin? Affedersin
  Before I talk, my style introduced me
  Konuşmadan önce, stilim benim tanıtır
  Get your name and phone number like 1-2-3
  İsmimi ve telefonumu al 1-2-3 gibi
  Y’all know the story, y’all know the commentary
 • Hepiniz hikayeyi biliyorsunuz, hepiniz açıklamasını biliyorsunuz
  I kick the narrative, this is legendary
  Öyküyü boşver, bu efsane
  The good Samaritan, hood thespian
  İyi Samiriyeli, başlıklı tiyatrocu
  Like a polygamist, with a twist
  Çok eşlilik gibi, bir çevirmeyle
  Will I marry again? Maybe, I guess
  Tekrar evlenecek miyim? Belki, sanırım
 • I hold a lady’s interest, I just met
  Az evel tanıştığım Bayanın ilgisini çektim,
  The love scholar, she the teacher’s pet
  Aşk bilgini, evcil hayvan terbiyecisi
  Every other eve we meet and make each other sweat
  Tanıştığımız tüm Havvalarla birbirimizi terlettik
  I feel triumphant, no strings
  Kazanmış hissediyorum, koşulsuz
  Just a fling to have fun with
 • Eğlenmek için sadece bir atış
  I be out in London, Camden
  Lndra dışında olacağım, Camden
  Huntin’ for the answers, why did God take away the homie?
  Cevapları aramak için, Neden Tanrı beni kankalarımdan ayırdı?
  I can’t stand it
  Buna tahammül edemiyorum
  I’m a firm believer that we all meet up in eternity
  Sonsuzlukta buluşacağımıza inancım güçlü
 • Just hope the big man show me some courtesy
  Sadece büyük adamın bana biraz nezaket göstermesini umuyorum
  Why? ‘Cause I’m deemed a heart breaker
  Neden? Çünkü ben bir kalp kıranı kabul ettim
  Like smoke, girls lean ‘round a player
  Bir duman gibi, kızlar oyuncunun çevresinde dolanıyorlar
  Yeaha
 • I never wanted you to be my man
  Hiç bir zaman senin benim erkeğim olmanı istemedim
  I just need your company
  Sadece senin arkadaşlığına ihtiyacım vardı
  Don’t want to get dependent on
  Bağımlı olmak istemiyorum
 • Your time then lose the way you love me
  senin zamanına ve sonra ve sonra bana olan sevgini kaybetmek
  Like smoke, I hung around in the unbalanced
  Bir duman gibi, dengesizliğin etrafında asılı kaldım
  Woah, ohhhh!
 • Yo, this recession is a test
  Bu gerileme bir sınav
  It’s affecting my complexion
  Benim gidişatımı etkiliyor
  Misdirection my affection
  Sevgimi yanlış yönlendiriyor
  My concerns are bill collections
  Endişelerim dönem sınavları
 • The facts is the taxes, they after me
  Gerçekler arkamdan gelen vergiler
  Chapter three, my property
  Ünite üç, varlığım
  My handlers, they dealt with me improperly
  Menajerlerim, yanlışlarımla uğraştı
  I say some things I should probably keep privately
  Kendime saklamam gereken bazı şeyleri söyledim
  Evaluate the world bank trusts like I’m IEG
 • Dünya bankasının güvenini değerlendirdim sanki ben IEG gibi
  Those fly suites and my boojwazi
  Uçan süitler ve boojwazim
  Tall freak, she wouldn’t protest with me at Wall Street
  Konuş ucube, Wall Streette benimle protesto etmeyecek
  She says, no you’re so deep
  Diyor ki, sen çok derinsin
  I said, no let’s go through it
  Ben de hadi bunu yapalım dedim
  Historically so ruthless feds came for Joe Louis
  Tarihsel acımasız ajanlar Joe Louis için geldiler
 • She said, my man you need to laugh sometimes
  Adamım ara sıra gülmen lazım dedi
  Classify me as a whore, I tell her have some wine
  Beni bir fa… olarak değerlendir, ona şarap almasını söyledim
  You colder than penguin poo, ?
  Sen penguenden daha soğuksun
  She’s thinkin’ that’s just so silly to say
  Söylemenin çok aptalca olduğunu düşünüyor
  But if you really think about it hussy
 • Ama eğer gerçekten onu düşünüyorsan
  See a penguin, he drags his shit on the ground all day
  Bir pengueni anla, b.kunu tüm gün boyunca yerde sürükler
  And there’s a dragon ?
  Ve işte ejderha
  I’m through with you after I crush, so is that humorous enough?
  Sıkıştıktan sonra seni düşündüm, yeterince komik değil mi?
  The smoke I puff
  Üflediğim duman
 • Tell the car to go to Aura, Funky Buddah, Whisky Mist on Mayfair
  Arabaya Aura, Funky Buddah, Whisky Mist Mayfair gitmesini söyle
  I hope I meet Monie Love so she can show me love
  Umarım Monie ile karşılaşırım, o zaman bana aşkı gösterebilir
  NYC to UK I might stay there
  New Yorktan İngiltereye orada kalabilirim
 • Everybody in the club tonight say, “Yeah”
  Bu klüpteki herkes evet diyor
  You know how me and Amy are, straight players
  Benim ve Amy’nin nasıl olduğunu bilirsin, dürüst oyuncularız


Leave A Reply