Antoine Barnave Kimdir? Fransız Devriminin Önde Gelen Üyelerinden

0
Advertisement

Antoine Barnave kimdir? Fransız devriminin ilk yıllarında oldukça ön planda olmuş br devlet adamı olan Antoine Barnave hayatı ve yaptıkları.

Antoine Barnave Kimdir? Fransız Devriminin Önde Gelen Üyelerinden

Antoine Barnave

Antoine (Pierre-Joseph-Marie) Barnave, (d. 22 Ekim 1761, Grenoble – ö. 29 Kasım 1793, Paris, Fransa), Fransız Devrimi’nin ilk yıllannın önde gelen siyaset adamı. Hitabet yeteneği ve keskin siyasal tutumuyla Ulusal Meclis’in en saygın üyeleri arasına girmiştir.

Protestan bir büyük burjuva ailesinden gelen Barnave, özel hukuk öğrenimi gördü. 1789’da Dauphine temsilcisi olarak son Etats Generaux’e seçildi. Yeni kurulan Ulusal Meclis’teki tartışmalarda Mirabeau’ nun baş rakibi olarak kısa zamanda ün kazandı. 1790 boyunca Meclis’in çıkardığı kararname, bildiri ve kararların hazırlanmasında etkin rol oynadı; sonunda Ulusal Meclis başkanı oldu. Aynı zamanda arka-daşlan Adrien Duport ve Alexandre de Lameth ile birlikte Jakobenler Kulübü’nü yeniden örgütlemeye çalıştı.

Mart 1790’da Koloniler Komitesi’ne seçildi. Batı Hint Adalarını elde tutmanın Fransız ulusu için yaşamsal önem taşıdığını ileri sürerek, oradaki Fransız ticaret tekellerinin çıkarlarını destekleyen önergeler verdi. Jacques-Pierre Brissot’nun önderlik ettiği muhalifleri, Barnave’ın önerilerine şiddetle karşı çıktılar. Gittikçe radikalleşen Jakobenler arasında kölelik karşıtı kampanya yandaş kazandıkça, Barnave’ın etkisi de çok azaldı. Mirabeau’nun ölümü ve 1791 baharında Paris halkının ayaklanması, Barnave’ı varlıklı mülk sahibi sınıfı güçlü bir meşruti krallık lehinde seferber etmenin ivediliğine inandırdı. Haziran 1791’de XVI. Louis’nin Fransa’dan kaçma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Barnave, kralın, anayasayı olduğu gibi kabul etmeye razı edilebileceğini ve böylece devrimin, daha da uzayıp siyasal anarşiye yol açmadan sona erdirilebileceğini düşünmeye başladı. Bu nedenle Kraliçe Marie-Antoinette ile yazışmaya koyuldu. Bu mektuplaşma, daha sonra ona yönelen saldırıların temelini oluşturacaktı.

15 Temmuz 1791’deki ünlü konuşmasında, tutucu bir monarşi çerçevesinde kralın görevine dönmesini savundu; ayrıca Fransa’ mn çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle cumhuriyetçiliğe karşı çıktı ve devrimin getirdiği karışıklıkların son bulması için çağrıda bulundu. Eylül 1791’de Ulusal Meclis kapanınca Dauphine’deki evine çekildi; ulusal muhafız alayına subay olarak yazıldı; yazmayı ve bazı kişilerle düzenli mektuplaşmayı tasarlıyordu. Ocak 1792’den sonra kralcı tutumuna yönelik saldırılar giderek arttı. 29 Ağustos 1792’de tutuklanarak Grenoble’da hapsedildi. 3 Ekim’de Paris’e götürüldü; 28 Ekim 1793’te yargılanarak idam edildi.

Barnave’ın Grenoble’da hapisteyken yazdığı Introduction â la revolution française (Fransız Devrimi’ne Giriş), devrimin belli başlı belgelerinden biri sayılır. Toplumun orta sınıfın egemenliğine doğru evriminin “doğal tarihi“nin ana hatlarını çizdiği bu yapıt, Fransız Devrimi’ni siyasal, hukuksal ve toplumsal tarihin geniş çerçevesi içine oturtmaya çalışan ilk yapıtlar arasındadır.

Advertisement

Leave A Reply