Fransız İhtilalinin Öncüleri ve Önemli İsimleri Kimlerdir?

0
Advertisement

Fransız İhtilali’nde yer alan önemli kimseler kimlerdir? Fransız İhtilali’nin öncüleri ve İhtilal’deki yerleri hakkında bilgi.

Fransız İhtilali

Fransız İhtilali’nin Öncüleri ve Önemli İsimleri

Fransız Devrimi’ne çok sayıda insan karışmıştır. Aşağıda o dönemin kraliyet mensupları, devrimcileri ve diğer nüfuzlu kişilerinin listesini ve etkilerini bulabilirsiniz.

Kraliyet Mensupları

Fransa Kralı Louis XVI – Fransız Devrimi başladığında Louis XVI Fransa kralı oldu. Fransa ekonomisinin içinde bulunduğu büyük borç ve büyük harcamalar nedeniyle Louis XVI mücadele etti. Kuraklık ve düşük tahıl hasadı, artan ekmek fiyatlarına yol açtığı için, insanlar krallarına karşı isyan başlatmaya başladılar. Devrimci radikaller Fransız hükümetinin kontrolünü ele geçirdiğinde Fransa Kralı Louis XVI 1792’de giyotin ile idam edildi.

Marie Antoinette – Marie Antoinette Devrim sırasında Fransa Kraliçesi idi. Söylentilere göre, insanlar açlık ile başa çıkmaya çalışırken, kendisi sarayda yeni kıyafetler, partiler ve lüks içinde yaşamaktaydı. Giyotinle başı kesilerek idam edildi.

Marie Antoinette

Marie Antoinette

Dauphin – Dauphin, Fransa’nın tahtına varis (prens gibi) idi. Büyük kardeşi 1789’da tüberkülozdan öldükten sonra Louis-Charles Fransa’nın Dauphin’i oldu. Bu, Fransız Devrimi’nin başladığı zamandı. Babası (Kral Louis XVI) infaz edildikten sonra, Dauphin Paris’te hapishanede tutuldu. Bunun nedeni devrimcilerin varlığını cumhuriyete karşı bir tehdit olarak görmeleriydi. Hapiste iken hastalandı ve 1795’te öldü.

Advertisement

Devrimciler

Charlotte Corday – Charlotte Corday, Girondins adında bir grupla yüzleşen bir devrimciydi. Devrimin daha radikal gruplarına karşı çıktı. Radikal liderlerden biri gazeteci Jean-Paul Marat’dı. Charlotte, Fransa’da barışı korumak için Marat’ın ölmesi gerektiğine karar verdi. Evine gitti ve onu küvette bıçakladı. Dört gün sonra giyotin ile idam edildi.

Georges Danton – Georges Danton, Fransız Devrimi’nin ilk liderlerinden biriydi ve Fransız monarşisinin devirilmesindeki önderliği ile tanınıyor. Cordeliers kulübünün (erken bir devrimciler grubu) başkanı, Ulusal Konvansiyon Başkanı ve Kamu Güvenliği Komitesinin 1. Başkanıydı. 1794’te, devrimin daha radikal grupları arasında bazı düşmanlar kazandı. Onu tutukladılar ve giyotin ile idam ettiler.

Olympe de Gouges – Olympe de Gouges, Fransız Devrimi sırasında siyasi broşürler yazan bir yazardı. Kadınların yeni hükümette erkeklerle eşit muamele edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ne yazık ki, Girondins ile kendini ittifak etti ve giyotin ile idam edildi.

Maximilien Robespierre – Robespierre, Fransız Devrimi’nin en güçlü ve radikal liderlerinden biriydi. Dağ grubunu Jacobin Kulübüne yönlendirdi. Kamu Güvenliği Komitesi Başkanını seçtikten sonra, Terör Saltanatı’nı kurdu ve vatana ihanetten şüphelenilen herkesin cezaevine konmasına veya infaz edilmesine izin veren yasalar çıkardı. Sonunda, diğer liderler Terörden bıkmış ve Robespierre’yi giyotin ile tutuklayıp idam etmişlerdir.

Maximilien Robespierre

Maximilien Robespierre

Jean-Paul Marat – Jean-Paul Marat, Fransa’nın fakir halkını savunan ve temel hakları için savaşan Fransız Devrimi sırasında radikal bir gazeteciydi. Siyasi broşürler üretti. Sonunda, şöhreti ve radikal fikirleri sebebiyle, Charlotte Corday tarafından banyo yaparken öldürüldü.

Madame Roland – Madame Roland, evinde politik fikirler üzerine Girondins’in devrimci toplantılarını gerçekleştirdi. Devrim büyüdükçe, Robespierre ile anlaştı ve Terör Saltanatı’nın başlangıcında hapse atıldı. Cezaevinde beş ay kaldıktan sonra giyotin ile idam edildi. Son sözleri “Oh Özgürlük, uğruna hangi suçlar işlendiyse!” oldu.

Advertisement

Diğer

NapolyonNapolyon Bonapart, Fransız Devrimi sırasında Jacobins’le ittifak eden bir askeri liderdi. İtalya’daki Avusturyalıları yendiğinde ulusal bir kahraman oldu. 1799’da Napolyon, Fransız Devrimine son verdi. Sonunda Fransa İmparatoru olarak taç giydi.

Marquis de Lafayette – Amerikan Devrimi’nde bir askeri lider olarak görev yaptıktan sonra, Marquis de Lafayette Fransa’ya döndü. Fransız Devrimi sırasında, Lafayette halkın hükümette daha fazla söz sahibi olmasını istedi. Halkın yanındaydı ve yeni hükümeti kurmaya yardım etmek için çalıştı, ancak daha radikal devrimciler sadece onun bir aristokrat olduğunu söyledi. Sonunda Fransa’dan kaçmak zorunda kaldı.

Marquis de Lafayette

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mirabeau – Mirabeau, devrimin ilk lideri ve kısa bir süre için Ulusal Kurucu Meclis Başkanı oldu. Devrimin başlarında 1791’de doğal nedenlerden öldü. Devrim için çalışmalarına rağmen, kraldan ve Avusturyalılardan para aldığını keşfedildi. O bir kraliyetçi, hain mi, devrimci miydi? Kimse tam olarak emin değil.

Fransız İhtilali Hakkında Bilgi

 1. Fransa ihtilâli XVIII. yüzyılın en büyük olayıdır. Başlıca nedenleri: a) Krallık rejiminin baskısı, b) Halkın çeşitli sınıflara ayrılması, c) Aydınların etkileri, ç) İngiltere ve Amerika’nın etkileri, d) Fransa’daki malî zorluklardır.
 2. Malî zorluklara çare bulmak üzere toplanan Etajenero, Millî Meclis adını alarak krala kafa tuttu. Paris halkı da ayaklanarak Bastil hapishanesini yakıp yıktı. Bu suretle ihtilâl başladı. Kurucu Meclis adını alan Millî Meclis, sınıflar arasındaki imtiyazları kaldırdı. Kral, Fransa’dan kaçmak istedi ise de yakalandı.
 3. İhtilâl bundan sonra gelişti. Çeşitli dönemlerden geçerek büyük devrimlere yol açtı. Fransa’nın komşuları ona savaş açtılar. Kral vatana ihanet edince Paris’te yeni bir ihtilâl koptu. Cumhuriyet ilân olunarak kral ve kraliçe idam olundu. Fakat bu sefer de ihtilâlciler birbirlerini kırdılar. Direktuar denilen bir hükümet kuruldu. Bu sırada Napolyon adlı bir general Fransa’nın düşmanlarını yendi. Mısır’a saldırdı. Yenilerek Fransa’ya döndü. Konsüllük yönetimini kurdu. Bir süre sonra da kendisini imparator seçtirdi.
 4. Fransa ihtilâlinin sonunda Avrupa’da demokrasi rejimine dayanan birtakım devletler kurulmuş, milliyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet ilkeleri yayılmıştır.
 5. Napolyan’la Fransa’da İmparatorluk devri başlamıştır. Bu devirde Fransa Avrupa’da üstünlük kurmak istemiş, Napolyon bu yüzden Avrupa’da birçok savaşlara girmiştir. Bu savaşlarda İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve İspanya zaman zaman birleşerek Napolyon’a karşı cephe almışlardır.
 6. Napolyon Waterloo’da yenildikten sonra Viyana Kongresi toplanmıştır. Bu kongre Avrupa haritasını yeni baştan düzene koymuştur.
 7. Viyana Kongresinden sonra Avrupa’nın büyük devletleri mutlak krallık yönetimini yürütmek istemişlerdir.
 8. Mutlak krallık yönetimine karşı gene ilk defa Fransa’da, 1830 ve 1848 tarihlerinde olmak üzere iki büyük ihtilâl çıkmış ve bu ihtilâller öteki Avrupa devletlerine de etki yapmıştır.
 9. Fransa ihtilâlinin en büyük sonuçlarından birisi de Alman birliğinin kurulmasıdır. Bu işte Prusya kralı. I. Wilhelm, Prens Bismark ve General Moltke büyük rol oynamışlardır.
 10. İtalyan’lar da Fransa ihtilâlinden sonra birliklerini kurmak arzusuna düşmüşler, uzun bir çalışmadan sonra Piemonte kralı II. Wiktor Emanuel, Başvekil Kont Cavaour ve Garibaldi’nin çabaları sonunda İtalyan birliğini kurmayı başarmışlardır.
 11. Fransa ihtilâli, Osmanlı İmparatorluğunu olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönden etkilemiştir. Olumlu yönde batılılaşma yolunda birtakım yenilikler yapılmıştır. Olumsuz yönde ise imparatorluk içinde bulunan yabancı milletler, Fransa ihtilâlinin getirdiği milliyet, hürriyet ve eşitlik gibi fikirlerden etkilenerek Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmak yoluna gitmişlerdir. Bu suretle Osmanlı İmparatorluğu dağılmaya başlamıştır. Bu dağılma İmparatorluk çökünceye dek sürmüştür.
 12. XVII. yüzyılda Avrupa’da bilim Rönesansı olmuş, sanat, edebiyat ve resimde büyük ilerlemeler görülmüştür. Bu yüzyılda özellikle Fransa’da Molyer, Rasin, Korney gibi büyük tiyatro yazarları yetişmiştir.
 13. XVIII. yüzyılda Avrupa’da kimya, fizik, tabiat bilgisi, matematik ve felsefe alanında büyük ilerlemeler olmuştur.


Leave A Reply