Appalachian Dağları Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Appalachian dağları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Appalachian dağları nerededir, özellikleri ve doğal zenginlikleri nelerdir?

Appalachian Dağları

Kuzey Amerika’nın doğu bölgesinde bulunan dağ zinciridir. Kıyı boyunca kuzey-doğudan güney-batıya doğru uzanır. Uzunluğu 2.600 km genişliği de 200-400 km. kadardır. Bu dağlar A. B. D. doğusunda 400.000 km. kare tutarında yer kaplar.

Kuzey-doğuda Saint Lawrence Körfezi kıyılarında, New Brunswick’ten başlayan Appalachian Dağları’nın ilk bölümü Kanada topraklarına kadar uzanır.

Appalachian dağları kuzey, orta ve güney olmak üzere üç büyük bölüme ayrılır. Kuzey bölümü New Foundland’dan Hudson nehrine kadar/ Orta Appalachianlar Hudson vadisinden Virginia’ya kadar uzanır, daha güneydeki bölüm de Güney Appalachian’ları teşkil eder.

Appalachianlar’ın yamaçları güney ve güney-doğuya bakar. Kuzey-batı kesiminde ise yamaçlar Göller Bölgesine dökülür. Bu dağların en büyük özelliği uzunlamasına geniş vadilerle kesilmiş olmasıdır. Bilhassa Büyük Appalachian Vadisi bu dağ zincirini güneyde iki bölüme ayırır.

Advertisement

Appalachian Dağları’na hakim olan bir yükseklik mihveri yoktur. Hemen her bolümde tepelere rastlanır. Bu tepelerden, hiçbirinin yüksekliği devamlı kar sınırına ulaşamaz. Daha ziyade orta bölümde bulunan tepelerin en yükseği Mitchell Tepesi’dir (2.045 m.). Yüksekliği 2.000 metreyi geçen diğer tepeler şunlardır: Hairy Bear, Balsam Cone, Black Brothers, Guyot, Leconte, Curtis.

Bunların dışında bu yaşlı dağ zincirindeki tepelerin çoğu 1500 metreyi geçmez. Mississippi nehrinin başlıca kollarından biri olan Ohio nehri Kuzey Appalachian Dağları’ndan çıkar, güney-batıya doğru akarak Mississippi’ye karışır. Tennessee ile Cumberland nehirleri de Orta Appalachianlar’dan çıkar, kuzey-batıya doğru akarak, Mississippi’ye karışmadan önce, Ohio nehrine dökülürler. Appalachian Dağları’ndan çıkan başka bir nehir de Alabama’dır. Dağların güney kesiminden çıktıktan sonra güneye doğru akarak Meksika Körfezi’ne dökülür.

Ayrıca, bu dağlardan doğan birçok ırmak doğuya akarak Atlas Okyanusu’na dökülür. Bunların en önemlisi Florida Yarımadası’nın kuzeyinde denize dökülen Savannah nehridir.

Appalachian Dağları’nın 25.000.000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Appalachianlar’ın Doğal Zenginlikleri

Dağların özellikle kuzey bölgesi sık ormanlarla kaplıdır. Ormanlar başlıca çam, sedir, huş ağacı, dişbudak bakımından zengindir. Dağların orta bölgesinde meşe ormanları vardır. Güney Appalachianlar’da ise çam ormanları bulunur.

Advertisement

Ormanlık olan bu dağlar güzel manzaralıdır, civardaki kalabalık şehirler için iyi bir dinlenme yeri teşkil eder. Dağlarda yaz ve kış sporları için gereken her kolaylık sağlanmış, mükemmel yollar yapılmıştır. Güney Appalachianlar’da Tennessee ve North Carolina eyaletleri arasında bir milli park vardır. Parkın uzunluğu 80, eni de 30 km. kadardır. “Great Smoky Mountains National Park” Amerika’nın en kalabalık bölgelerine çok yakın olduğundan, serin geçen yaz ayları birçok Amerikalı’yı buraya çeker. Burası aynı zamanda dağların en yüksek olduğu bölgelerden biridir.


Leave A Reply