Atatürk İlkelerini Bütünleyici İlkeler Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Atatürk ilkelerini bütünleyici ilkeler nelerdir, özellikleri nedir? Bütünleyici ilkelerin açıklamaları, hakkında bilgi.

Atatürk İlkelerini Bütünleyici İlkeler;

1. Ulusal Egemenlik

Cumhuriyetçilik ilkesinin tamamlayıcısı-dır. Gerçek çumhuriyet, egemenliğin halkta olduğu bir bir devlet biçimidir. Ulusal egemenlik ilkesine göre tüm güç ulusun elindedir. Ulus her türlü isteğini yerine getirme gücüne sahiptir. Ulus, egemenliğini TBMM eliyle kullanır.

Saltanatın kaldırılması ve TBMM’nin kurulması ulusal egemenlik ilkesini gerçekleştirmeye yönelik girişimlerdir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2. Ulusal Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü

Bu ilke Atatürk ulusçuluğunun bir sonucudur. Bu ilkeye göre, ulus ülkesiyle birlikte bölünmez bir bütündür.

Ulusal kurtuluş savaşımız ancak ülke içinde birlik sağlanarak kazanılabilmişti. Bu nedenle varlığımızı devam ettirmenin en ö-nemli koşullarından biri de ulusal birlik ve beraberliği korumak ve güçlendirmektir.

Advertisement

Ulusal birlik, tüm gelir kaynaklarının ulus yararına işletilmesini ve gelir dağılımının adaletli olmasını gerekli kılar.

turk bayragi

Kaynak: pixabay.com

3. Özgürlük ve Bağımsızlık

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” demekle Atatürk, yeni devletin kuruluşunda bu iki ilkeyi temel aldığını vurgulamıştır.

Özgürlük insanlar için, bağımsızlık ülkeler için gereklidir. Başka ülkelerin güdümünde olmamak ve ulusal çıkarların gerektirdiği biçimde davranmak bağımsızlığın gereğidir.”

Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede bağımsızlık ilkesini temel almıştır.

4. Yurtta Barış, Dünyada Barış

Mustafa Kemal’e göre, ulus hayatı tehlikeye girmedikçe, çıkarılan savaş, savaş değil, bir cinayettir.

Yurtta barış olmalıdır. Yurttaşlar birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygılı davranmalıdırlar. Bu, demokrasinin gelişmesinin koşullarındandır.

Advertisement

Cihanda barış ise, ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözüme kavuşturmalarını gerektirir.

Dış politikamız barış düşüncesine dayalıdır. Uluslararası barışın sağlanması için yurdumuz, gücü oranında hiçbir hizmetten kaçınmamalıdır.

5. Akılcılık ve Bilimsellik

Atatürk’ün en büyük özelliklerinden biri de bilimsel ve akılcı bir düşünceyi Türk toplumuna bir anlayış olarak yerleştirmeye çalışmasıdır. Akıl ve bilimin, her türlü gelişmenin kaynağı olduğu vurgulanmış, hayatta gerçek yol göstericinin bilim olduğu belirtilmiştir.

Atatürk'ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

Atatürk’ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

6. Çağdaşçılık ve Batılılaşma

Mustafa Kemal, ülkenin çağdaşlaşmasını istiyordu. En çağdaş kurumlar ise Batı’da vardı. O halde hiç çekinmeden bu çağdaş kurumlar benimsenmeli ve alınmalıydı.

Ancak Atatürk, Batı’nm taklit edilmesine karşıdır. Batının deneyimlerinden yararlanmak, çağdaş kurumlarını örnek almak çağdaşlaşmamazı hızlandırabilir.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

7. İnsan ve İnsanlık Sevgisi

“Eğer sürekli bir barış isteniyorsa, insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır, insanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.”

Bu sözleriyle Atatürk, bütün dünya insanlarının iyiliğini isteyen bir büyük lider olduğunu göstermiştir.

insanların barış ve kardeşlik içinde yaşamalarını arzulayan Atatürk, çeşitli konuşmalarında eşine az rastlanır bir insanlık sevgisini dile getirmiştir.

Bütünleyici İlkeler Özet


Leave A Reply