Atatürk’ün Çalışma Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Çalışma konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

ÇALIŞMA

*** Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir.

*** Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk ulusunun güçlü ülküsüdür.

*** Biz hayatını ve bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz, zavallı bir halkız. Durumumuzu bilelim; kurtulmak ve yaşamak için çalışan ve çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır; ama çalışmak sonunda bu hakkı kazanırız. Yoksa arkaüstü yatmak ve hayatını çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içinde yeri yoktur, hakkı yoktur.

*** Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.

*** Yalnız bir tek şeye gereksinmemiz vardır: Çalışkan olmak. Para ve onun doğal sonucu olan rahatlık ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.


Leave A Reply