Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji

0
Advertisement

Osmanlılar bilim ve teknoloji alanında nasıl bir gelişme göstermişlerdir? Osmanlı Devletinde önemli bilim adamları hakkında bilgi.

osmanlida-bilimOsmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Mısır, Suriye, İran ve Orta Asya’daki bilim kuruluşları Anadolu medreselerinden daha ileri düzeyde bir eğitim vermekteydi. Bu nedenle yüksek öğrenim için buralar tercih edilmekteydi.

Fatih döneminde bir çok bilim adamı Doğu ve Batı’nın bilim adamları İstanbul’a davet edildi. Kanuni döneminde de bu faaliyetler artırılarak devam ettirildi. Bunun sonucunda XVI. yüzyılda İstanbul, dönemin en önemli bilim merkezi haline geldi.

Dini bilimlerde Zembilli Ali Efendi, İbn-i Kemal, Ebussuud Efendi; Matematikte Ali Kuşçu, tıpta Akşemseddin ve Altunizade; tarihte Lütfi Paşa, coğrafyada Piri Reis, gibi önemli bilim adamları yetişti.

XVII. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti, teknolojiyi en güzel şekilde pratiğe uyarlayan ve kullanan devletti. Fakat zamanla bu özelliğini Avrupalı devletlere kaptırmıştır. Bunun sebebi de bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilecek bir sisteminin olmaması ya da bu sistemin çarklarının artık düzgün işlememesidir.

Advertisement

Özellikle Sanayi Devrimi sonrasında Osmanlı Devleti bilim ve teknoloji alanında Avrupa ile rekabet etme özelliğini yitirmiştir. Bu sebeple de Batılı devletlerin gerisinde kalmaya başlamıştır.


Leave A Reply